Distansutbildning

Vi vill att så många som möjligt av våra medlemsföreningar ska kunna gå på Bostadsrättsskolans utbildningar.

På alla våra kurser och seminarier i höst kan ni delta på distans genom att styrelseledamöterna kopplar upp sig hemifrån. För att vara på den säkra sidan erbjuder vi i höst till en början enbart utbildningar på detta sätt. Beroende på hur situationen med anledning av covid-19 utvecklar sig kommer vi att fatta beslut i början av hösten ifall även fysiska kurser ute i landet kan erbjudas. Fördelen med distansutbildningar är att fler har möjlighet att gå utbildningarna.

Några av dessa utbildningar kommer även att spelas in för att publiceras på vår webbplats för alla medlemsföreningar att ta del av i efterhand.

Du finner alla våra utbildningar där du också anmäler dig under Bostadsrättsskolans startsida.