Anmälan och avbokning

Alla anmälningar sker via vår webbplats.

Anmälan görs på Bostadsrätternas webbplats, här, och vi behöver ha er anmälan senast en månad före utbildningsdagen. Tänk på att en del utbildningar blir fulltecknade mycket snabbt.

Bostadsrättsskolan kan ta emot högst tre deltagare från varje förening. Detta gäller även distansutbildningar eftersom det finns en begränsning när det gäller tekniken. Gör en separat anmälan för varje enskild person på vår webbplats. Om utbildningarna blir fullbokade och vi ser att fler än tre har anmälts från samma förening kommer vi att reducera antalet till tre. Vilka som besätter de tre platserna bestämmer ni själva.

När det gäller utbildningar som vänder sig till medlemmar i föreningen är vi mer generösa när det kommer till antalet per förening.

Avbokning

Vid avbokning senare än en vecka före kurstillfället debiteras full avgift för icke–medlemsförening. För medlemsförening debiteras en administrationsavgift om 500 kronor. Vid förhinder kan plats alltid överlåtas till någon annan i styrelsen utan att meddela Bostadsrätterna.