Anmälan och avbokning

Alla anmälningar sker via vår webbplats.

Anmälan

Anmälan sker via Bostadsrätternas webb, här.

Anmälan behövs senast en månad före utbildningsdagen. Tänk på att en del utbildningar blir fulltecknade mycket snabbt.

Bostadsrättsskolan kan ta emot högst tre deltagare från varje förening. Gör en separat anmälan för varje enskild person på vår webb.

Avbokning

Vid avbokning senare än en vecka före kurstillfället debiteras full avgift för icke–medlemsförening. För medlemsförening debiteras en administrationsavgift om 500 kronor. Vid förhinder kan plats alltid överlåtas till någon annan i styrelsen utan att meddela Bostadsrätterna.