Allmän info

Alla våra utbildningarna är kostnadsfria för medlemsföreningar. Medlemmar har också möjlighet att gå hur många utbildningar som helst men antalet personer från varje förening är begränsat till tre per tillfälle. Icke-medlemmar betalar 3 500 kronor per utbildningstillfälle.

Tider

Alla kurser börjar kl. 18.00 och slutar aldrig senare än 21.00.

Alla seminarier börjar kl. 18.00 och slutar 19.30. (Observera att andra tider kan gälla vid extrainsatta seminarier.)

Distansutbildning

Tillsammans med den automatiska påminnelsen får deltagaren en instruktion som beskriver hur man kopplar upp sig och loggar in på utbildningen. Observera att e-post ibland kan hamna i skräpposten. Var uppmärksam på om vårt mejl hamnat där några dagar innan utbildningen.

Kurs- och seminariematerial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas. Observera att e-post ibland kan hamna i skräpposten. Var uppmärksam på om vårt mejl hamnat där några dagar innan utbildningen.