Allmän info

Alla våra utbildningarna är kostnadsfria för medlemsföreningar. Medlemmar har också möjlighet att gå hur många utbildningar som helst men antalet personer från varje förening är begränsat till tre per tillfälle. Icke-medlemmar betalar 3 000 kronor per utbildningstillfälle.

Tider

Alla kurser börjar kl. 18.00 och slutar aldrig senare än 21.00.

Alla seminarier börjar kl. 18.00 och slutar 19.30. (Observera att andra tider kan gälla vid extrainsatta seminarier.)

Lokal

Tillsammans med den automatiska påminnelsen får deltagaren också uppgift om lokal för utbildningen. En smörgås och en kopp kaffe eller te serveras under den första kurspausen. På seminarierna ingår dryck och frukt.

Kurs- och seminariematerial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet kan hämtas. Det kommer inte att delas ut i kurslokalen.