Stigande räntor ruckar på avgiftshöjningar

Traditionellt sett har de flesta bostadsrättsföreningar höjt månadsavgiften den 1 januari. Med stigande räntor är den trenden nu på väg att brytas. – Vi ser att föreningar i högre utsträckning höjer avgiften i samband med att lånen måste läggas om i stället för vid årsskiftet, säger Jonas Gustavsson på Nabo.

Mellan 1 februari och 30 juli 2023 höjde 30 procent av fastighetsförvaltaren Nabos bostadsrättsföreningar sina månadsavgifter vilket kan jämföras med cirka 10 procent år 2022. Det visar en analys som bolaget låtit göra bland 2 300 av de bostadsrättsföreningar som de förvaltar. Men även själva avgiftshöjningarna var betydligt högre än året innan. Från den tidigare nivån på i snitt 4,9 procent låg höjningen i genomsnitt fram till 30 juli 2023 på 11,7 procent.

– Den här trenden ser ut att fortsätta under 2024 eftersom det är många lån som börjar löpa ut nu. Det vi har sett är också att styrelserna i högre utsträckning höjer avgiften när det krävs ekonomiskt och inte som tidigare när de flesta valde att höja den vid årsskiftet, säger Jonas Gustavsson, ekonomisk expert för bostadsrättsföreningar på Nabo.

Han förväntar sig både fler och högre ökningar av avgifterna än tidigare och tipsar de föreningar som har stora skulder och som kanske måste höja mycket att göra det i trappsteg över tid. Och här poängterar han att det är viktigt att styrelsen kommunicerar det ekonomiska läget i så god tid som möjligt så att de boende får chans att förbereda sig.

– Ju mer information styrelsen kan dela med sig av om underhåll och när lånen ska läggas om desto bättre, säger han.

Gunilla Litzull, styrelserådgivare på Bostadsrätterna, berättar att det för styrelserna kan upplevas svårt att gå ut med höjning av månadsavgiften. Det finns en oro att medlemmarna kommer att bli missnöjda och anse att styrelsen gjort ett dåligt jobb. Men för många bostadsrättsföreningar finns det nu inte några andra alternativ. För att ändå hålla höjningarna på rimliga nivåer finns en del saker som kan göras.

– Se över alla avtal i samband med budgetarbetet. Har föreningen lokalavtal som kan sägas upp för omförhandling av  hyra? Kan avtal för exempelvis städning, försäkringar, el och sopor förhandlas om? Och finns det något mindre akut underhåll som föreningen kan skjuta på? Eller har föreningen en råvind som går att sälja?

Ytterligare ett sätt att hålla nere avgifterna är att göra ett kapitaltillskott eller en insatshöjning. Där skjuter du som boende till pengar i föreningen. Det kan göra lägenheterna mer attraktiva på marknaden eftersom det ser bättre ut i föreningens årsredovisning med en lägre skuldsättning.

– Som privatperson kan du också göra ett ränteavdrag på 30 procent om du, i stället för föreningen, tar lån. Dessutom ökar anskaffningskostnaden vilket gör att du betalar mindre i skatt på vinsten vid en försäljning, säger Gunilla Litzull.

Men de viktigaste åtgärderna är ändå de långsiktiga – som att spara till underhåll och att amortera.

– Det finns tyvärr inga snabba lösningar. Nu gäller det att ta sig igenom det här, det är tufft, men tänk på vad du lägger dina pengar på och prioritera vad som är viktigt. Det gäller att försöka vänja sig och tänka till, säger Gunilla Litzull.

Av: Frida Henke

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Budget

    När styrelsen tar fram en budget får den en helhetsbild av föreningens ekonomi och säkerställer på så sätt att rätt avgifter debiteras medlemmarna. Det finns dock inget formellt krav på att en budget ska tas fram.

  • Insatshöjning

    Det kan finnas flera anledningar till att en förening vill höja insatserna. Dels för att fördela en del av föreningens räntekostnader, dels för att slippa ta upp mer lån inför ett större underhållsarbete i föreningen.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet