Sommartider ökar risk för störande moment

Det är förstås härligt med vår, värme och så småningom sommar. Men den här tiden på året dyker nästan alltid frågor om grillning, rökning och festande i föreningen upp. Aktiviteter som kan störa omgivning helt enkelt. Vad kan styrelsen göra för att medlemmarna ska störa varandra så lite som möjligt?

När vårsolen börjar värma och vi vistas mer utomhus är det oundvikligt att vi märker av varandra i större utsträckning. Ljud och dofter sprider sig mer och letar sig in när vi har fler fönster öppna. Styrelsen har ett övergripande ansvar i föreningen och kan behöva agera när det går överstyr.

Grillsäsong

Grillning är i första hand en ordningsfråga, men kan också vara en säkerhetsfråga när vädret är torrt och blåsigt. Ta gärna upp det i trivselreglerna, som helst bör beslutas av en föreningsstämma. En del föreningar bestämmer att det är okej att använda en elgrill på balkongen, att grilla högst upp i huset eller på sin uteplats. Andra föreningar vill inte ha någon grillning alls.

Rökförbud?

I takt med att färre och färre röker sjunker också acceptansen för rökning. Även detta är en ordningsfråga som i viss mån kan regleras i trivselreglerna där rökning i trappuppgångar, tvättstugor, andra gemensamma utrymmen och möjligen på gården kan förbjudas.

Generellt sett går det dock inte att förbjuda någon att röka i sin bostad eller på balkongen. En del medlemmar vill att rökförbud ska införas i stadgarna, men ett sådant förbud kräver att samtliga medlemmar är eniga om detta – inklusive rökarna. 

Fest varje helg

Att grannarna bjuder hem vänner och har fest då och då är något vi som bor i en bostadsrättsförening får leva med, men att festandet pågår helg efter helg med hög musik fram på småtimmarna är kanske inte okej. Först och främst rekommenderas att tala med varandra; det löser många konflikter. Om ingen förändring sker kan det dock bli tal om ett mer formellt tillvägagångssätt. Då behöver styrelsen dokumentera störningarna.

Ifall det skulle bli aktuellt med en uppsägning, som innebär att medlemmen kan tvingas flytta från sin lägenhet, rekommenderar Bostadsrätterna alltid att styrelsen kontaktar en jurist. Detta eftersom det är viktigt att inte göra några formella fel i uppsägningsförfarandet.

Tänk på att:

 • Att bo i bostadsrätt innebär att medlemmarna bor i ett slags kollektiv där alla ska trivas. Det står till och med i bostadsrättslagen att vi ska ta hänsyn till våra grannar.
 • Medlemmarna måste samtidigt kunna tåla lite oväsen från andra boende. Stojande barn eller en musiker som övar på sitt instrument är något vi förväntas tåla dagtid eftersom det tillhör kategorin  ”vanligt leverne”.
 • Sammantaget innebär det att medlemmarna i föreningen behöver visa hänsyn men också vara tillåtande.

Tips!

 • Ta upp frågor om rökning och grillning i trivselreglerna och besluta om dem på en stämma. Tänk på att rökning på den egna balkongen eller uteplatsen inte kan förbjudas.
 • Be i första hand den medlem som klagar på festande att tala med sin granne. Om det inte hjälper, dokumentera genom att fylla i ett störningsschema. I fall det blir aktuellt
  att säga upp medlemmen så att den måste flytta är rekommendationen att kontakta en jurist. 

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Störningar

  I en bostadsrättsförening bor människor med många olikheter sinsemellan. Därför är det viktigt att både vara tillåtande och hänsynstagande som boende. Men vid störningar i juridisk mening måste styrelsen ta tag i problemet.

 • Trivselregler

  Att införa trivselregler är ett enkelt sätt att skapa lugn och trygghet i föreningen. Om reglerna är beslutade på en föreningsstämma vilar de på en bred, demokratisk grund vilket förhoppningsvis gör att fler följer dem.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet