Skador kan undvikas med blåljuskod

Sedan ett par år tillbaka finns projektet Blåljuskod som omfattar delar av Storstockholmsområdet. Det innebär att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar anmäler en portkod till polisen för att underlätta för utryckningspersonal att snabbt ta sig in i en fastighet. Samtidigt undviks skador på entrédörrar och fönsterrutor.

Blåljuskod är ett initiativ inom Stockholms polisregion med syftet att lättare ta sig in i fastigheter utan att behöva slå in entrédörrar då polisen rycker ut efter ett larm. Med hjälp av Blåljuskod kan polisen ta sig in med en vanlig portkod, likt postombuden.

Den bostadsrättsförening som ansluter sig får en dekal som fästs utanför porten så att utryckningspersonalen snabbt kan se att det finns en blåljuskod till fastigheten. Koden, som lämnas ut av polisens ledningscentral, är endast tillgänglig för deras personal.

Så här går det till:

  • Hör av er till ert lokala polisområde och kontrollera om de är anslutna.
  • Föreningen lägger genom lokalpolisen in sin adress i polismyndighetens ärendehanteringssystem. Systemet används för att dokumentera händelser och få överblick över polisresurser i yttre tjänst. Vet ni inte vart ni ska vända er går det att använda e-postadressen registrator.kansli@polisen.se för att anmäla adresser för Blåljuskod. Meddela då vilken ort och vilka adresser det handlar om för att ge registraturen en chans att skicka förfrågan rätt.
  • Portkoden kan var en som är dedikerad för detta ändamål och som bara ett fåtal personer känner till. Men det kan också vara den som de boende använder. Den skrivs då om till en krypterad kod i polisens ärendehanteringssystem.
  • När en polispatrull åker ut till en adress som är ansluten till Blåljuskod, får patrullen koden rapporterad av operatören. På så vis behöver inte poliserna slå in något fönster eller någon dörr för att snabbt ta sig in i fastigheten.

Eftersom Blåljuskod är något som polismyndigheten i region Stockholm har initierat är det till för poliser i första hand. Men om det är ett ärende för SOS alarm, det vill säga sjukdomsfall eller brand, kan larmcentralen höra av sig till polisens regionala ledningscentral, RLC, för att höra om det finns en blåljuskod.

Görs inte det kan personalen ändå bli uppmärksammade på att föreningen är ansluten till Blåljuskod genom den dekal som ska vara placerad vid entrén. På så vis kan kontakt tas med RLC för att få koden.

I vissa situationer, då tiden är livsavgörande, kan det dock hända att personalen inte har tid att kontakta ledningscentralen. Tyvärr behöver de då trots allt slå in rutan eller dörren för att snabbt kunna hjälpa drabbade.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Säkerhet och trygghet i föreningen

    Begreppet trygghet står för olika saker för var och en och ett tryggt boende skapas på många olika sätt. Det är också mycket som påverkar hur boendemiljön upplevs. Styrelsen har dock ett ansvar för att skapa ett säkert boende i föreningen.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet