Här vet alla vad som gäller

Hos Brf Glasbruket 1 i Limhamn får nya medlemmar ett omfattande välkomnande och introduktion i föreningen. – Här vet alla sina rättigheter och skyldigheter och hur allting funkar. Det gör väldigt mycket för trivseln, säger föreningens sekreterare Lucas Jönsson.

Karin Ek Hedle, Lucas Jönsson och Eva Kruse kikar igenom de papper som varje nyinflyttad får som introduktion till föreningen under det välkomnande som Brf Glasbruket alltid gör. Foto: Jenny Leyman
Karin Ek Hedle, Lucas Jönsson och Eva Kruse kikar igenom de papper som varje nyinflyttad får som introduktion till föreningen under det välkomnande som Brf Glasbruket alltid gör. Foto: Jenny Leyman

De krattar och räfsar i ett prunkande blomsterland. Mitt i detta nybyggda kvarter i Limhamn växer ett överdåd av vita smultron, liljor, ormbunkar, vass och avenbok. Mestadels sköts de av en trädgårdsförvaltning, men medlemmarna i de tre föreningarna Brf Glasbruket 1, 2 och 3 har bildat en trädgårdsgrupp som emellanåt tar på sig att göra extra fint härute.

– Vi gör det för att det är kul, för att umgås med grannarna och för att spara lite pengar, säger Birgitta Lindström som är sammankallande i föreningen.

Brf Glasbruket 1 består av 39 lägenheter och ett 60-tal boende. Sexvåningshuset på Glasbrukskajen i Limhamn stod klart 2011 och de boende flyttade successivt in under våren och sommaren. Då och då ordnas sommarfest och kräftskiva, vin- och whiskyprovning och inte minst har de boende en egen golfturnering som hålls varje vår. Gemensamhetsytor som trädgård, garage och gemensamhetslokal förvaltas av en samfällighet och varje år anordnar samfälligheten glöggmys och julgranständning på den gemensamma gården.

– Det är väldigt trevligt att bo här, vi trivs, konstaterar Lucas Jönsson, som är sekreterare i Brf Glasbruket 1 och som bott här sedan kvarteret byggdes – och även suttit med i styrelsen i alla år.

– Vi försöker alltid att bli bättre som förening, säger han.

För att kunna ta del av kunskap om boendeformen valde föreningen relativt snart efter tillblivelsen att bli medlem i Bostadsrätterna för att få fri tillgång till alla kurser i Bostadsrättsskolan.

– Det är bra att lära sig hur det går till i en bostadsrättsförening, säger Lucas Jönsson och får medhåll av Eva Kruse, kassör:

– Många kommer ju från hyresrätt och vet inte vad det innebär att vara en del i en bostadsrättsförening.

En bra introduktion är viktigt för tryggheten och trivseln. Det blir inga klagomål när alla vet vad som gäller.


Kunskapsöverföring är A och O i bostadsrättsföreningen. Därför träffar Eva Kruse eller någon annan styrelserepresentant alla nya medlemmar, tillsammans med den utflyttande medlemmen och mäklaren.

– Vi märkte att vi var dåliga på överlämningar. Så vi införde en introduktion där någon av oss hälsar välkommen och berättar om föreningen. Vi förklarar också vad föreningen respektive den boende ansvarar för och att stadgarna finns på hemsidan, säger hon.

Med sig har de också ett knippe papper. Här lämnas bland annat alla kontaktuppgifter ut, adresser till hemsida och Facebookgrupp. Det finns också en punktlista med sådant som ska informeras om, som var vattenavstängning sitter, hur sophanteringen fungerar, vad man förväntas göra i olika situationer som kan uppstå.

Grannen Karin Ek Hedle, boende sedan nio år, nickar och inflikar:

– Vi är ju en liten förening, här finns ingen vaktmästare att ringa. Man måste veta själv vad man ska göra. Och en bra introduktion är viktig för tryggheten och trivseln. Det blir inga klagomål när alla vet vad som gäller.

Den nyinflyttade får också en pedagogiskt upplagd bopärm och i stadgarna står allt, in i minsta detalj.

– Vem som ansvarar för vad kan vara förvirrande ibland. Som om ett fönster inte fungerar. Då kan det vara föreningen som är ansvarig för fönsterramen, men den boende för låset, säger Lucas Jönsson.

Föreningen har också tydliga arbetsbeskrivningar för styrelsemedlemmarna, det gör att nästa som tar vid genast vet vad som ska göras om exempelvis kassören slutar. Dessutom har de ett nyhetsbrev som mejlas ut till de boende varje månad och i entréerna finns digitala skärmar som berättar vad som är på gång.

– Ordning och reda är grunden till allting. Det skapar förståelse för vad som gäller här, trygghet för alla och trivsel. Våra gemensamma aktiviteter är grädden på moset, det är roligt och det gör att vi lär känna varandra ännu bättre, säger Lucas Jönsson.

Av: Petra Olander

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Bostadsrätt - att bo i en bostadsrättsförening

    En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar, upplåta lägenheter med nyttjanderätt utan begränsning i tid. En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet