Frågor och svar om skyddsrum i bostadsrättsföreningen

Vi får just nu en del frågor i vår styrelserådgivning som gäller skyddsrum. Vilket ansvar har vi som fastighetsägare? Vad måste vi göra rent praktiskt och inom vilken tidsrymd? Här ger vi svar på några av dem.

För tillfället är det inte aktuellt att ställa i ordning några skyddsrum. Det behöver ske först när regeringen har fattat beslut om höjd beredskap.

Däremot är det naturligtvis bra att ha koll på sitt skyddsrum, vilket skick det är i och den utrustning som ska finnas där.

Vilket ansvar har vi som bostadsrättsförening?

Fastighetsägaren, det vill säga bostadsrättsföreningen, både äger och ansvarar för att underhålla skyddsrummet. Det är också föreningens ansvar att sätta upp skyltar på fasaden på de hus där det finns skyddsrum. Skylten har den internationella symbolen för civilt försvar, en orange ruta med en blå triangel.

Föreningen får inte göra förändringar av skyddsrummet som försämrar skyddsförmågan och det är föreningens ansvar att se till att skyddsrummets tekniska standard är densamma som när det byggdes.

Vad innebär underhållsansvaret?

Bland annat ansvarar styrelsen för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska och att det öppnas upp vid höjd beredskap. Varje skyddsrum har ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner så att skyddsrummet vid behov kan tömmas och förses med till exempel vattenkärl och toalettkärl.

Förebyggande kan följande göras:

  • smörja stängningsbeslag och gångjärn på skyddsrumsdörrar

  • åtgärda rostangrepp på karmar, trösklar, luckor och dörrar

  • se till att golvbrunnens avstängningsanordning fungerar och att brunnen är rengjord

  • se till att endast skyddsrumsutrustning finns i skyddsrumsförrådet

Hur lång tid har vi på oss?

Skyddsrummet ska gå att ställa i ordning inom två dygn, det vill säga 48 timmar.

Om vi har cykelförråd eller bostadsförråd där i dag, vad gäller då?

I fredstid får skyddsrum användas för annat och det är vanligt att de används som cykel- eller lägenhetsförråd. Men användningen av lokalen får inte bli mer komplicerad än att det går att komma åt skyddsrummets olika detaljer för underhåll och inspektion samt att det går att ställa i ordning det inom två dygn.

I vår förening är förråden i skyddsrummet upplåtna med bostadsrätt, alltså tillhör de medlemmarnas bostadsrätter – vad innebär det i den här situationen?

Enligt lagen om skyddsrum är både föreningen och medlemmen skyldig att ”bereda plats” i skyddsrummet för dem som söker skydd. Och om det innebär stora kostnader för föreningen att ställa i ordning skyddsrummet på grund av medlemmens användning av sitt förråd ska medlemmen enligt samma lag ”betala ett skäligt bidrag” för iordningställandet.

Vad måste finnas i skyddsrummet?

Eftersom det kan vara avbrott i exempelvis vatten-, el- och värmeförsörjningen till skyddsrummet ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter.

Hur länge ska de som söker skydd kunna vara i skyddsrummet?

De ska kunna vistas där i minst tre dygn.

Vad innebär höjd beredskap?

Höjd beredskap kan beslutas av regeringen om läget i vår omedelbara omvärld påverkar oss och vårt land allvarligt. Det kan även handla om krig och konflikter i vårt närområde som också hotar vår säkerhet och självständighet.

Källa: Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

TIPS!

MSB finns regelsamlingar och handböcker för att utforma, utrusta och nyttja skyddsrum.

Där finns också en skyddsrumskarta med sökfunktion.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Säkerhet och trygghet i föreningen

    Begreppet trygghet står för olika saker för var och en och ett tryggt boende skapas på många olika sätt. Det är också mycket som påverkar hur boendemiljön upplevs. Styrelsen har dock ett ansvar för att skapa ett säkert boende i föreningen.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet