Bygga lekplats – tänk på det här

Att renovera eller bygga en lekplats kan göra att föreningen blir mer attraktiv för köpare och dessutom ge många positiva värden för de boende. Men det finns mycket att tänka på innan ni sätter igång.

Bild lekredskap på lekplats
Foto: Karin Windheim

Att bygga en lekplats är en process i flera steg, precis som i allt annat man bygger. Förutom de byggtekniska detaljerna med bygglov och projektering finns det andra saker att tai beaktande.

Arkitekten som ska rita lekplatsen behöver tänka på att den ska utformas för barn i olika åldrar, men även för barn med funktionshinder. Det bör också finnas olika stationer som ger barnen möjlighet till olika upplevelser, som till exempel områden för att träna balans och kunna hoppa, klätterborg, rutschkana, gungbräde eller olika sorters gungor. För att locka till lek är det klokt att den är färgglad och har ett formspråk som tilltalar barn.

En väldigt viktig aspekt är säkerheten. Underlaget ska vara mjukt och det får inte finnas vassa kanter eller hårda stenar som barnen kan göra sig illa på. En annan sak att tänka på är att lekplatsen ska vara enkel att underhålla, ju äldre och mer sliten den blir desto farligare kan den bli.

När lekplatsen Svampen i Bostadsrättsföreningen Nordostpassagen byggdes tog föreningen in en ljuskonsult. Eftersom vi bor i ett land där det är mörkt stora delar av året är det viktigt att det finns bra belysning på lekplatsen, så att barnen kan leka och använda den året runt.

I plan- och bygglagen finns regler som gäller lekplatser, se till att läsa igenom den noga innan ni sätter igång. Bland annat anges där vilka krav som finns på friytor för lek- och utevistelse samt vilka regler som finns för underhåll av de fasta anordningarna.

Av: Jessika Devert

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Säkerhet och trygghet i föreningen

    Begreppet trygghet står för olika saker för var och en och ett tryggt boende skapas på många olika sätt. Det är också mycket som påverkar hur boendemiljön upplevs. Styrelsen har dock ett ansvar för att skapa ett säkert boende i föreningen.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet