Podd om bostadsrättsföreningens årsstämma

Varför ska jag gå på bostadsrättsföreningens årsstämma? Vilka ärenden behandlas där? Bostadsrätternas Kerstin Frykberg Andersson svarar i bostadspodden Kvadrat.

Att gå på stämman är inte självklart för alla, trots att det många gånger handlar om livets största investering. Kerstin Frykberg Andersson berättar bland annat om de obligatoriska ärende som tas upp och om vad som händer om det inte går att få tillräckligt många till styrelsen.

Kolla in bostadspodden Kvadrat på ekonomikanalen EFN.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Föreningsstämma

    Bostadsrättsföreningar präglas av demokrati – att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör den egna föreningen. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet