Upplåtelse av bostadsrätt

Upplåtelsen framgår av det ursprungliga avtal som skrivs mellan en förening och den första innehavaren av en bostadsrätt. Upplåtelseavtal upprättas således i regel i samband med nyproduktioner eller vid ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. Avtalet bör alltså inte förväxlas med det överlåtelseavtal som sedan upprättas när en bostadsrätt övergår till en ny innehavare.

För att en bostadsrättsförening ska få upplåta en lägenhet med bostadsrätt krävs att bostadsrättshavaren är medlem i föreningen. Dessutom måste det finnas en registrerad ekonomisk plan.

En lägenhet som någon har med hyresrätt får inte upplåtas med bostadsrätt så länge någon hyr lägenheten. En sådan bostadsrättsupplåtelse blir ogiltig. Den här bestämmelsen skyddar de hyresgäster som vill bo kvar med hyresrätt när en hyresfastighet ombildas till bostadsrättsfastighet. Regeln gäller både för bostadslägenheter och för lokaler.

En upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt ska göras skriftligt och följande uppgifter måste finnas med i avtalet:

- Föreningens namn

- Bostadsrättshavarens namn

- Vilken lägenhet som upplåts

- Insatsbeloppet som gäller vid upplåtelsen

- Årsavgiften som gäller vid upplåtelsen

- Eventuell upplåtelseavgift

Av avtalet ska kunna härledas vad som ingår i bostadsrättsupplåtelsen, exempelvis tre rum och kök jämte vissa förrådsutrymmen. Om mark ingår i upplåtelsen ska det också anges. Vad som ingår i upplåtelsen får särskild betydelse när en lägenhet förändras med anledning av en om- eller tillbyggnad. Det är viktigt att upplåtelseavtalet noga anger vad som ingår i själva upplåtelsen. Detta för att undvika framtida tvister.

Rev. Mars. 2018

Ladda ned PDF.

Mer som detta