Självförvaltning

En bostadsrättsförening kan låta någon eller några av dess medlemmar utföra enklare förvaltningsuppgifter på föreningens fastighet mot nedsatt årsavgift. Till enklare förvaltningsuppgifter räknas sådant som normalt sett skulle kunna utföras av alla bostadsrättsinnehavare.

Exempel på sådana göromål är enklare trädgårdsskötsel, trappstädning, enklare reparationer, byte av glödlampor och annan förbrukningsmateriel, tillsyn källarutrymmen, vindar, garage och tvättstugor.

Nedsättningen av årsavgiften är till viss del skattefri. För skattefrihet krävs att nedsättningen inte överstiger den egna lägenhetens andel av den totala kostnaden för motsvarande förvaltningskostnader. Samtliga medlemmar som deltar i självförvaltningen ska få nedsättning med samma belopp oavsett den mängd arbete som var och en av dem faktiskt utför.

Mer om detta går att läsa på www.skatteverket.se SKV 378 utgåva 14, Skatteregler för bostadsrättsföreningar och dess medlemmar, avsnittet Självförvaltning. Där står också att läsa om bostadsrättsföreningens skyldighet att betala sociala avgifter och lämna kontrolluppgift över utgiven skattepliktig förmån gällande den del av nedsättningen som inte är att anse som skattefri.

Rev. April. 2018.

Ladda ned PDF.

Mer som detta