Parabolantenn

De som önskar sätta upp en parabolantenn ska ansöka om tillstånd för detta hos styrelsen.

Om styrelsen anser att det går bra ska styrelsen försäkra sig om att parabolantennen sätts upp på ett fackmannamässigt sätt eftersom föreningen som fastighetsägare bär ansvar för det yttre som till exempel balkong och fasad. Om antennen skulle falla ned och skada person eller egendom riskerar föreningen skadeståndsskyldighet. Detta då föreningen bär ansvaret för fastigheten, dess skötsel och yttre underhåll.

Rev. Feb. 2018.

Ladda ned PDF.

Mer som detta