Likhetsprincipen

Det finns en grundläggande princip på föreningsrättens område som innebär att alla medlemmar ska behandlas lika. Olika behandling av medlemmar kan ändå vara tillåtet om det är sakligt motiverat.

Principen om medlemmars lika behandling - likhetsprincipen

Föreningen kan nämligen, utan att bryta mot principen, fatta beslut som endast en viss grupp av medlemmar har "nytta" av under förutsättning av att beslutet är sakligt och objektivt motiverat. Ett exempel kan vara ett renoveringsbeslut av den gemensamma tvättstugan i fastigheten. Trots att inte alla medlemmar använder tvättstugan och har "nytta" av renoveringsbeslutet måste ändå samtliga medlemmar vara med och betala via årsavgiften. Renoveringsbeslutet strider inte mot likahetsprincipen, eftersom beslutet anses vara sakligt motiverat.

Likahetsprincipen kan alltså innebära att en investering medför att de olika hushållen kan få bära en större ekonomisk andel än vad som motsvarar deras egna intressen av att utnyttja investeringen. Exempel på detta kan vara lekplatser eller indragning av kabel-TV i fastigheten. Enligt domstolpraxis strider inte sådana beslut mot den föreningsrättsliga likhetsprincipen.

Om en styrelse eller en föreningsstämma däremot tillgodoser behov som inte är sakligt motiverade, ja, då bryter man mot principen om medlemmars lika behandling. Sådana beslut kan av domstol förklaras ogiltiga.

Ladda ned PDF.

Mer som detta