Lägenhetsyta

Frågan om bostadsytor uppmärksammas allt mer. Det är inte alldeles ovanligt med felaktiga ytuppgifter och i många bostadsrättsföreningar råder osäkerhet om hur stora lägenheterna egentligen är. De uppgifter som finns är ofta gamla och dessutom från en tid då mätmetoderna var annorlunda, lägenheter har byggts om och ytorna har förändrats av olika skäl.

En bostadsrättsförening bör vara försiktig med att lämna exakta ytuppgifter, en ändring av någon yta har ju omedelbart följdverkningar inom fastigheten och föreningen kan hamna i besvärliga juridiska komplikationer. Därför är det lämpligt att föreningarna i alla sammanhang där ytuppgifter lämnas ut, till exempel till mäklare, gör en reservation för ytuppgiftens riktighet.

En köpare av en bostadsrätt har normalt en viss undersökningsplikt liksom säljaren har en viss upplysningsplikt. Bostadsytan är ju ändå endast en del av en bostadsrätts egenskaper. Priset på en bostadsrätt avspeglar inte enbart antal kvadratmeter utan ska ge en samlad bild av dels lägenheten men också av föreningens ekonomi och ställning.

Vi rekommenderar att säljare av bostadsrätt friskriver sig för felaktiga uppgifter och för över ansvaret på köparen att kontrollera ytuppgiften.

Ladda ned PDF.

Mer som detta