Insatsnedsättning

En bostadsrättsförening kan av olika skäl ha överskott av pengar. I de flesta fall rör det sig om pengar som kommer från en konvertering till bostadsrätt av en hyresrätt som blivit tom eller att nya bostadsrätter tillkommit på husets vind.

Ett beslut om nedsättning av samtliga insatser som sker proportionellt, och alltså inte förändrar det inbördes förhållandet mellan insatserna, kan fattas av stämma med enkel majoritet. Vid insatsnedsättning får medlemmarna lägre ingångsvärden vilket medför att reavinstskatten vid en eventuell försäljning ökar.

I bostadsrättslagen 9 kap §18a finns skyddsregler för borgenärer. Nedsättningen måste omgående registreras hos bolagsverket, därefter måste det gå ett år innan utbetalning får ske. I och med detta har borgenären en chans att upptäcka att de får en relativt sett lägre säkerhet och kan om så önskas reagera på detta.

Nedsättning av samtliga insatser

- Anmälan görs av styrelsen till Bolagsverket. Ingen särskild blankett finns så styrelsen får skriva efter eget huvud.

- Föreningen ska bifoga en kopia av stämmobeslutet. Av beslutet måste framgå hur stor nedsättningen är, annars kan det ifrågasättas vad man egentligen har beslutat. Bolagsverket registrerar inte beloppet utan gör endast en anteckning i registret att nedsättning av samtliga insatser beslutats. Detta kungörs också.

- Bolagsverket tar ut en avgift för registreringen enligt "annan anmälan".

Ladda ned PDF.

Mer som detta