Felparkerade fordon

Felparkerade bilar är problem för snart sagt alla föreningar. Men hur gör man för att bli av med dessa?

Många föreningar tecknar avtal med parkeringsföretag för att själva slippa "lappa" sina medlemmar och besökare samt hantera indrivningen av "böter" - eller kontrollavgifter som är den rätta benämningen. Ofta skrivs då avtalet så att intäkterna från felparkeringarna tillfaller företaget.

Enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering får en markägare ta ut en avgift om ett fordon parkerats i strid mot ett förbud som tydligt har skyltats med vägmärken inom området. Avgiften får inte överstiga de kontrollavgifter som gäller inom kommunen. Fordonets ägare ansvarar för att kontrollavgiften betalas.

Vill föreningen ta ut kontrollavgift ska en betalningsuppmaning överlämnas eller fästas på fordonet. Betalas den inte i tid ska föreningen påminna fordonets ägare innan avgiften kan inkasseras enligt inkassolagen.

Om kontrollavgiften inte betalas ska föreningen vända sig till tingsrätten inom två år från den dag då den olovliga parkeringen upphörde. Innan dess har föreningen i allmänhet ansökt om betalningsföreläggande mot den som är betalningsskyldig.

En kontrollavgift får inte tas ut om det med hänsyn till omständigheterna är uppenbart oskäligt att ta ut en sådan avgift. Föreningen ansvarar för att den som övervakar efterlevnaden av parkeringsförbud eller parkeringsvillkor har en lämplig utbildning.

Ladda ned PDF.

Mer som detta