Ekonomisk plan

Innan en bostadsrättsförening börjar upplåta lägenheter med bostadsrätt måste en ekonomisk plan för föreningen upprättas och intygsgivas av godkända intygsgivare. Planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet.

Den ekonomiska planen ska innehålla uppgifter om bland annat:

- fastighetsbeskrivning

- insatserna för varje bostadsrätt

- finansieringsplan för fastighetsköpet

- driftskostnader som bostadsrättsinnehavarna själva ska stå för och som inte ingår i årsavgiften (som till exempel sophämtning som ibland gäller i småhusföreningar).

 

Den ekonomiska planen ska registreras hos Bolagsverket.

Om det efter att planen upprättats inträffar något som är av väsentlig betydelse för föreningens verksamhet måste föreningen upprätta en ny plan för att få upplåta bostadsrätter.

Föreningen har dock möjlighet att upplåta enstaka bostadsrätter utan att de finns upptagna i den ekonomiska planen. Det kan ske om upplåtelserna inte är av väsentlig betydelse för föreningens verksamhet. Det betyder att det kan vara möjligt för en förening att upplåta någon eller några lägenheter som tidigare varit hyresrätter utan att en ny ekonomisk plan behöver upprättas.

Om det är möjligt måste dock avgöras från fall till fall med hänsyn till hur upplåtelsen påverkar föreningens ekonomi. Påverkas ekonomin negativt finns det i allmänhet större anledning att överväga upprättande av ny ekonomisk plan än om ekonomin istället förbättras.

Ladda ned PDF.

Mer som detta