Bostadsrättsnämnden

Bostadsrättsnämnden erbjuder bostadsrättsföreningar och enskilda bostadsrättshavare möjligheten till en opartisk bedömning i svåra eller kontroversiella frågor inom bostadsrättslagens område.

Opartiska utlåtanden i tvister

Bostadsrättsnämnden har tillkommit på privat initiativ och är alltså ingen myndighet. Nämnden har administrativt stöd av Bostadsrätterna men är helt obunden då enskilda ärenden behandlas.

Nämndens yttranden är inte bindande utan endast vägledande. Alla bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare kan vända sig till nämnden för ett yttrande. Det finns inga krav på medlemskap i någon organisation. Förfarandet är skriftligt och båda parter får ge sin syn på tvisten. Rådgivning till enskilda förekommer inte.

Det kan ofta vara till fördel, både för förening och medlem, att låta nämnden lämna ett yttrande. Eftersom de inblandade parterna i praktiken är grannar, upplevs ofta tvister inom bostadsrättsföreningar som särskilt besvärande. Nämndens bedömning kan bidra till att tvister kan lösas. Nämnden kan ta upp många olika frågor som t ex:

- Vem ska svara för fuktskadan i badrummet?
- Vem bestämmer när husets stammar ska bytas?
- Är den senaste stadgeändringen giltig?
- Vilket ansvar har föreningen för störande grannar?

Den som vill ha ett utlåtande i ett ärende måste vända sig skriftligen till Bostadsrättsnämnden. Avgiften är 800 kronor för enskilda bostadsrättshavare och 3 000 kronor för bostadsrättsföreningar (från och med den 1:a januari 2012). Det tar vanligtvis några månader att få ett ärende behandlat.

Nämndens ledamöter är väl förtrogna med bostadsrättsformen och har gedigen juridisk erfarenhet.

 

Nämnden nås under adress:
Bostadsrättsnämnden
Drottninggatan 2
111  STOCKHOLM
 

Webb
www.bostadsrattsnamnden.se

Ladda ned PDF.

Mer som detta