Balkongbygge

Det har varit väldigt populärt att bygga balkong de senaste åren. En balkong ger ett mervärde för själva boendekvaliteten och höjer även bostadens ekonomiska värde.

Beslut

Eftersom nya balkonger innebär en väsentlig förändring av fasaden ska beslut fattas av en föreningsstämma enligt 9 kap 15 § bostadsrättslagen. Om någon medlem som är berörd röstar nej till förslaget, kan det ändå gå igenom om det fattas med 2/3 majoritet av de röstande och dessutom lämnas till hyresnämnden för godkännande av stämmobeslutet. Föreningen måste utreda om medlemmar som berörs säger ja eller nej. Om sådana medlemmar inte närvarar på stämman ska de tillfrågas särskilt och lämna sitt skriftliga ja eller nej till stämmans beslut. Hyresnämndens beslut kan överklagas till Svea Hovrätt.

Som berörd kan betraktas den medlem som t. ex. får ökad insyn eller minskat ljusinsläpp. En berörd medlem som röstat nej kan få rätt till ersättning för en sådan försämring som innebär ett minskat marknadsvärde.

Ansvar

Föreningen är som fastighetsägare alltid rättsligt ansvarig. Det lämpligaste är att föreningen står som byggherre. Det är ju föreningen som fastighetsägare som upplåter de för föreningen gemensamma fasaderna och ska svara för montering av balkonger.

Avtal mellan förening och bostadsrättshavare

Avtal ska upprättas mellan föreningen och bostadsrättshavare som vill bygga balkong. Avtalet reglerar ekonomiska och rättsliga frågor mellan balkongbyggarna och föreningen. Självfallet betalar varje bostadsrättshavare själv för byggnationen.

Stadgar

Föreningen ansvarar för det framtida underhållet av balkongerna. Det kan inte läggas på bostadsrättshavaren eftersom det handlar om ett yttre underhåll. Kostnaden för underhållet kan däremot lösas på så sätt att stadgarna ändras. Ett tillägg skrivs in i bestämmelsen som reglerar grunderna för avgiftsuttaget så att balkonginnehavare betalar en förhöjd årsavgift. Denna ska täcka föreningens kostnader för det kommande balkongunderhållet.

Övrigt

Mer information lämnas av byggnadsnämnden i kommunen.

Rev. mars 2018

Ladda ned PDF.

Mer som detta