Bostadsrätterna Direkt

Styrelserna i alla våra medlemsföreningar får tidningen Bostadsrätterna Direkt med nyheter, artiklar och erbjudanden.

Bostadsrätterna Direkt är styrelsens viktigaste källa till kunskap och nyheter om allt som rör bostadsrätt.

Tio gånger om året skickas Bostadsrätterna Direkt per post till medlemsföreningarnas kontaktpersoner och – om så önskas – via e-post till hela styrelsen. 

Bostadsrätterna Direkt informerar och följer upp alla nyheter och ändringar som rör bostadsrätt och bostadsrättsföreningar – oavsett om det handlar om juridik, teknik eller ekonomi.

Här finns fakta och kommentarer om viktiga ändringar i lagstiftningen liksom praktiska tips och råd om hur förening och hus kan utvecklas. Bostadsrätternas ställningstagande och ståndpunkter i olika intressefrågor refereras alltid i Bostadsrätterna Direkt.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000