Olika storlek – samma idé

Bild på Brf Masten i Umeå och Brf Masthugget i Göteborg
17 sep 2020 | I Sverige finns cirka 27 500 bostadsrättsföreningar. Den största består av 1 172 lägenheter, medan en av de minsta består av endast tre. Din bostadsrätt har mött båda – för att prata om styrkor och utmaningar.

Historia | Bostadsrätten 90 år

”Det går fort att fatta beslut”

I ett vackert trähus med 80 år på nacken i Umeå återfinns en av Sveriges minsta bostadsrättsföreningar: Masten 15. Föreningen bildades 2015 av fastighetsägarna som ville fördela arbetet kring huset på fler. Nu är det tre hushåll som hjälps åt att skotta snö, städa trapphuset och sköta trädgården.

– Men vi har inte formaliserat det i arbetsscheman. Det behövs inte när vi är så få, säger Leif Lundgren, kassör.

De som bor här gör allt administrativt arbete själva, de sköter ekonomin och planeringen. De håller tre styrelsemöten om året och en stämma.

– Händer det något i huset är vi nära varandra och det går fort att fatta beslut.

Men vi behöver också protokollförda möten så att alla vet vad som ska hända och att inget glöms bort. Det funkar väldigt bra, konstaterar Leif Lundgren.

Den främsta utmaningen just nu ligger i att föreningen är så liten. För trots att föreningen inte har några lån och bra resultaträkning ser banker den som en riskinvestering, berättar Leif.

– Vi skulle måla om huset och behövde låna 100 000 kronor, fördelat på ett år. Det var inte det lättaste! Till slut lyckades vi ändå få en checkkredit. Jag tror att de ser oss som en riskinvestering eftersom vi är så få som delar på kostnaderna.

BRF MASTEN

Storlek: Byggnad från 1939 i två våningar med vind och källare, 276 kvadratmeter uppdelat på tre lägenheter. Biytor 34 kvadratmeter. 1 072 kvadratmeter tomt.

Antal boende: Nio personer varav fyra barn.

Bildad: 2015.

”Vi är som en hel stad”

Klättrande på Stigberget i Göteborg ligger 20 huskroppar som tillhör Masthugget, Sveriges största bostadsrättsförening. Här finns 1 172 lägenheter och de boende har tillgång till festlokaler, gästlägenheter, pingisrum, boulebana, målarrum, bastu och mycket mer.

– Det är fantastiskt att bo här och gemenskapen är god. Det är lätt att lära känna mycket folk, säger Bimbi Dahne Widerberg som har bott i föreningen i 25 år och är vice ordförande.

Brf Masthugget hyr också ut lokaler till olika verksamheter.

– Föreningen är som en hel liten stad, säger Bimbi Dahne Widerberg.

Brf Masthugget har en egen förvaltning med 14 anställda; förvaltningschef, ekonom, tekniskt ansvariga, driftsansvariga, trädgårdsmästare med flera.

– Här finns inget vinstintresse. Allt överskott går tillbaka till renovering och utveckling. Vill du vara med och bestämma är det bara att göra – det är närdemokrati när den är som bäst.

Den största utmaningen just nu är att föreningen har tomträttsavgäld. Kommunen äger marken och snart ska avgälden bestämmas för de kommande 20 åren.

– Förslaget vi fått från kommunen är hårresande, det rör sig om en kraftig höjning. Givetvis måste vi förhandla, men vi vet ju inte var det landar.

BRF MASTHUGGET

Storlek: 20 flerfamiljshus, byggår 1967–1972.

Lägenheter: 1 172 lägenheter fördelade på ettor till stora sexor.

Antal boende: Cirka 3 000.

Bildad: 1980.

Petra Olander

 

Skriv en kommentar

Mer som detta