Lägenhetsyta

Detta ämne nås även via: Bostadsyta

I många bostadsrättsföreningar råder osäkerhet om hur stora lägenheterna i föreningen egentligen är och det är inte ovanligt att det förekommer felaktiga ytuppgifter. Därför bör föreningen vara försiktig med att lämna ut exakta uppgifter om ytor.

De uppgifter som finns om lägenheternas ytor i föreningens dokument är ofta gamla och sannolikt från en tid då mätmetoderna var annorlunda. Lägenheterna kan ha byggts om och ytorna kan ha förändrats av olika skäl. Dessutom har bostadsrättsföreningen ingen skyldighet enligt lag att uppdatera uppgifter om ytor, till exempel i lägenhetsförteckningen.

Försiktighet med exakta uppgifter

En bostadsrättsförening bör därför vara försiktig med att lämna ut uppgifter om exakta ytor eftersom en ändring av någon yta har omedelbara följdverkningar inom fastigheten och föreningen kan hamna i besvärliga juridiska komplikationer. Det är lämpligt att föreningen i alla sammanhang där uppgifter om ytor lämnas ut, till exempel till mäklare, reserverar sig för att ytuppgiften kanske inte stämmer med verkligheten.

Köparen har undersökningsplikt

En köpare av en bostadsrätt har normalt en undersökningsplikt liksom säljaren har en upplysningsplikt. Bostadsytan är endast en del av en bostadsrätts egenskaper. Priset på en bostadsrätt avspeglar inte enbart antal kvadratmeter utan ska ge en samlad bild både av lägenheten och föreningens ekonomi och ställning.

Rekommendationen är att den som säljer sin bostadsrätt friskriver sig för felaktiga uppgifter och lägger ansvaret på köparen att kontrollera ytuppgiften.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet