Konflikthantering

Konflikter i bostadsrättsföreningar är ganska vanliga och beror inte sällan på att de egna, privata intressena står mot gemensamma, kollektiva intressen. I en förening behöver medlemmarna samverka. Samtidigt kan just det vara en grogrund för konflikter som styrelsen måste hantera.

Vanliga konfliktkällor

En av de vanligaste källorna till konflikt i en bostadsrättsförening är ekonomi, eftersom det ofta handlar om stora ekonomiska värden, pengar som medlemmarna investerat i sina bostäder. Ofta finns också en stor okunskap om vad man faktiskt bor i, nämligen bostadsrätt, och vilket ansvar styrelse respektive medlemmar har.

Ännu en orsak till konflikter är kommunikationsproblem eller en allmän informationsbrist i föreningen. Här kan styrelsen på ett allmänt plan undvika missförstånd och ryktesspridning genom att se över hur den arbetar med kommunikationen inom och utanför styrelsen.

Tydliga stadgar och trivselregler

Ett annat bra sätt att förebygga konflikter är att ha tydliga trivselregler som beskriver vad som gäller i den egna föreningen. Inte minst viktigt är också att ha tydliga stadgar.

Eftersom det är oundvikligt att konflikter ändå uppstår gäller det att hantera dem på bästa sätt. Först och främst är det klokt att ställa sig frågan: Vad handlar konflikten egentligen om? En missnöjd medlem är kanske missnöjd överlag och då är det kanske inte just den aktuella frågan som är anledningen till missnöjesyttringen. Ibland är det just bristen på kunskap som skapat missnöjet. Då kan styrelsen hänvisa till stadgar och trivselregler.

Det är inte alltid en befintlig styrelse, eller medlemmarna som bråkar med varandra, kan se konfliktens kärna. Då kanske en nyvald ledamot, som kommer in med nya ögon, har lättare att se bakgrunden till problemet.

Ta tag i konflikten tidigt

Ett exempel på en ganska vanlig situation är att en medlem vill lägga sig i allt och sätta styrelsen på plats. I sådana fall är rekommendationen att prata med personen.

Om en medlem skickar mängder av e-post i tid och otid, skriv och tacka för dessa och hänvisa till motionsrätten.

Ibland kan det gå så långt att det faktiskt kan betecknas som en störning och till och med att en medlem behöver sägas upp från bostadsrätten och tvingas flytta. Då är rekommendationen att alltid anlita jurist.

Tips!

Hur man förebygger och hanterar

 • Strukturera informationen från styrelsen. Var så öppen som det går mot medlemmarna. Uppmuntra till motioner, bjud in till informationsmöten – signalera delaktighet!
 • Lägg ut information på föreningens webbplats om en sådan finns. Till exempel: Vad händer? Eller varför händer det ingenting i en viss fråga?
 • Upprätta bra kommunikationskanaler och var tydlig med hur medlemmarna kommer i kontakt med styrelsen, till exempel styrelsemobil, brevlåda, e-postadress till styrelsen.
 • Fråga er själva vad konflikten egentligen handlar om.
 • Ta fram bra trivselregler. Besluta gärna om dem på en stämma.
 • Tydliga stadgar gör att det blir lättare i vardagen.
 • Ta tag i problemen snabbt och försök lösa dem! Se till att sortera bort och avfärda det som kan konstateras som pseudokonflikter, exempelvis rykten i föreningen om någonting som inte stämmer.
 • Försök att se saken utifrån.
 • Om det kommer till samtal: Hitta en lösning som ni kommer fram till tillsammans.
 • Rätt hanterade kan konflikter som uppstår främja en positiv utveckling i föreningen.
Tips!

Juridiken vid konflikt

Tala med medlemmen eller medlemmarna.

 • Om det inte hjälper och konflikten kan ses som en störning, dokumentera störningarna i ett störningsschema eller be dem som är utsatta att göra det.
 • Skicka en varningsskrivelse, en så kallad rättelseanmaning, rekommenderat till bostadsrättshavaren. Den ska innehålla en beskrivning av vad den boende har gjort som är störande och att det, om det fortsätter, kan leda till att medlemmen sägs upp från lägenheten och då behöver flytta.
 • Allvarliga störningar, det vill säga mordbrand, våld, hot om våld mot styrelsen eller boende i fastigheten är skäl till omedelbar uppsägning.
 • Försök medla mellan grannar men om det inte hjälper och ingen annan medlem störs blir det ett civilrättsligt ärende.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Anlita jurist

  Ibland kan en fråga eller ett ärende kräva en juridisk utredning som går utöver vad Bostadsrätternas rådgivning kan erbjuda. Då kan styrelsen behöva överväga att anlita en handläggande jurist eller en advokat som juridiskt biträde.

 • Stadgar

  Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

 • Trivselregler

  Att införa trivselregler är ett enkelt sätt att skapa lugn och trygghet i föreningen. Om reglerna är beslutade på en föreningsstämma vilar de på en bred, demokratisk grund vilket förhoppningsvis gör att fler följer dem.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet