Felparkerade och kvarlämnade fordon

Felparkerade bilar är ett problem för nästan alla bostadsrättsföreningar. Vanligast är att anlita ett parkeringsföretag för att lösa problemet. Lämnas fordon olovligt kvar finns en procedur att följa för att få flytta bort dem.

Många föreningar hanterar felparkerade bilar i sina områden genom att teckna avtal med parkeringsföretag för att själva slippa bötfälla sina medlemmar och besökare. Då slipper föreningen även indrivning av böter, eller kontrollavgifter som är den rätta benämningen. Ofta skrivs då avtalet så att intäkterna från felparkeringarna tillfaller företaget.

Förutsättning för att kontrollavgift får tas ut

Enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering får en markägare ta ut en avgift om ett fordon parkerats i strid mot ett förbud som tydligt har skyltats med vägmärken inom området. Avgiften får inte överstiga de kontrollavgifter som gäller inom kommunen. Fordonets förare och ägare ansvarar solidariskt för att kontrollavgiften betalas.

Hur kontrollavgiften tas ut

Om föreningen vill ta ut en kontrollavgift ska en betalningsuppmaning överlämnas eller fästas på fordonet. Betalas den inte i tid ska föreningen påminna fordonets ägare innan avgiften kan inkasseras enligt inkassolagen.

Om kontrollavgiften inte betalas ska föreningen vända sig till tingsrätten inom två år från den dag då den olovliga parkeringen upphörde. Innan dess har föreningen i allmänhet ansökt om betalningsföreläggande mot den som är betalningsskyldig.

En kontrollavgift får inte tas ut om det med hänsyn till omständigheterna är uppenbart oskäligt att ta ut en sådan avgift. Föreningen ansvarar för att den som övervakar området med parkeringsförbud har en lämplig utbildning.

Kvarlämnade fordon

Föreningar har ibland problem med bilar, motorcyklar eller EU-mopeder som parkerats på föreningens mark olovligt, och sedan lämnats kvar. Ägaren behöver då underrättas men att få tag på en registrerad ägare till ett fordon kan ibland vara svårt. Då kan det ta lång tid att bli av med ett övergivet fordon. Ägaruppgifter kan hämtas från bilregistret men inte sällan kommer brev skickade till ägaren i retur på grund av okänd adress.

Tillåtet att flytta fordon efter en månad

Fordonet får flyttas först efter att en månad har gått från att föreningen påbörjade sina försök att underrätta ägaren. Genom att spara brev som kommit i retur eller kvitto på rekommenderat brev kan föreningen visa när försöken inleddes.

Observera att reglerna om flyttning gäller även om föreningen inte har förbjudit parkering eller ställt villkor för parkering enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering som nämnts ovan.

Beslut om att flytta fordon får meddelas antingen av kommunen, Trafikverket eller polisen. Det är lämpligt att föreningen kontaktar kommunen i första hand för att höra vad som gäller i er kommun.

Fordonsvrak får flyttas men inte av föreningen

Om fordon står uppställda trafikfarligt eller är fordonsvrak, som de kallas i lagen om flyttning av fordon, kan de flyttas omedelbart med stöd i lagen. Tänk dock på att föreningen inte får flytta fordon eller fordonsvrak på egen hand. Det är antingen kommunen, Trafikverket eller polisen som hanterar bortforslingen. Precis som nämnts ovan är det lämpligt att föreningen i första hand kontaktar kommunen.

Andra typer av fordon

Kvarlämnade cyklar och mopeder av klass II-typ, de som får köras i max 25 kilometer i timmen, är det enklare att bli av med. Eftersom det inte finns någon registrering av ägare finns heller inget krav på att underrätta ägaren innan bortforsling sker. Om föreningen har problem med kvarlämnade cyklar, mopeder och andra oregistrerade fordon kan dessa lämnas in till polisen utan försök att hitta ägaren. Läs mer under ämnet Kvarlämnade saker.

Fakta

Fordonsbegrepp enligt lagen om flyttning av fordon

Fordon: Varje anordning som är eller har varit försedd med hjul, band, medar eller liknande och som inrättats huvudsakligen för färd på marken på annat sätt än på skenor.

Registrerat fordon: Fordon som är upptaget i vägtrafikregistret, det militära fordonsregistret eller motsvarande utländska register.

Fordonsvrak: Fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter, anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Kvarlämnade saker

    Vad kan föreningen göra med avflyttade bostadsrättshavares eller hyresgästers kvarlämnade saker i till exempel vinds- eller källarförråd? När kan sakerna slängas?

  • Parkering

    Om bostadsrättsföreningen har parkeringsplatser utomhus eller p-platser i ett garage har betydelse för vilket typ av avtal som skrivs och villkoren för uthyrningen. Det är nämligen två olika lagstiftningar som regler de olika typerna av p-platser.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet