Ekonomisk plan

Innan en bostadsrättsförening börjar upplåta lägenheter med bostadsrätt måste en ekonomisk plan för föreningen upprättas. Planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet och ska granskas och intygas av godkända intygsgivare.

Den ekonomiska planen ska granskas av två intygsgivare med certifikat av Boverket. Därefter ska planen registreras hos Bolagsverket.
Innehållet

Den ekonomiska planen ska innehålla uppgifter om bland annat:

  • fastighetsbeskrivning
  • insatserna för varje bostadsrätt
  • finansieringsplan för fastighetsköpet
  • driftskostnader som bostadsrättshavarna själva ska stå för och som inte ingår i månadsavgifterna (som till exempel sophämtning vilket ibland förekommer i småhusföreningar).

Om det efter att planen upprättats inträffar något som är av väsentlig betydelse för föreningens verksamhet måste föreningen upprätta en ny plan för att få upplåta bostadsrätterna.

Enstaka bostadsrätter undantas

Föreningen har dock möjlighet att upplåta enstaka bostadsrätter utan att de finns upptagna i den ekonomiska planen. Sådant kan ske om upplåtelserna inte är av väsentlig betydelse för föreningens verksamhet. Det betyder att det kan vara möjligt för en förening att upplåta någon eller några lägenheter som tidigare varit hyresrätter utan att en ny ekonomisk plan behöver upprättas.

Om det är möjligt måste dock avgöras från fall till fall med hänsyn till hur upplåtelsen påverkar föreningens ekonomi. Påverkas ekonomin negativt finns det i allmänhet större anledning att överväga upprättande av en ny ekonomisk plan än om ekonomin i stället förbättras.

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Budget

    När styrelsen tar fram en budget får den en helhetsbild av föreningens ekonomi och säkerställer på så sätt att rätt avgifter debiteras medlemmarna. Det finns dock inget formellt krav på att en budget ska tas fram.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet