Bostadsrättsnämnden

Bostadsrättsnämnden erbjuder bostadsrättsföreningar och enskilda bostadsrättshavare möjligheten till en opartisk bedömning i svåra eller kontroversiella frågor inom bostadsrättens område.

Bostadsrättsnämnden erbjuder bostadsrättsföreningar och enskilda bostadsrättshavare möjligheten till en opartisk bedömning i svåra eller kontroversiella frågor inom bostadsrättens område.
Bostadsrättsnämnden har tillkommit på privat initiativ och är alltså ingen myndighet. Nämnden har administrativt stöd av Bostadsrätterna men är helt obunden då enskilda ärenden behandlas.

Båda parter får ge sin syn

Nämndens yttranden är inte bindande utan endast vägledande. Alla bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare kan vända sig till nämnden för ett yttrande. Det finns inga krav på medlemskap i någon organisation. Förfarandet är skriftligt och båda parter får ge sin syn på tvisten. Rådgivning till enskilda förekommer inte.

Bostadsrättsnämnden tar upp många frågor

Det kan ofta vara till fördel, både för förening och medlem, att låta nämnden lämna ett yttrande. Eftersom de inblandade parterna i praktiken är grannar, upplevs ofta tvister inom bostadsrättsföreningar som särskilt besvärande. Nämndens bedömning kan bidra till att tvister kan lösas. Det finns en rad exempel på frågor som nämnden kan ge svar på:

  • Vem ansvarar för fuktskadan i badrummet?
  • Vem bestämmer när husets stammar ska bytas?
  • Är den senaste stadgeändringen giltig?
  • Vilket ansvar har föreningen för störande grannar?

Allt sker skriftligt

Den som vill ha ett utlåtande i ett ärende måste vända sig skriftligen till Bostadsrättsnämnden. Avgiften är 800 kronor för enskilda bostadsrättshavare och 3 000 kronor för bostadsrättsföreningar. Det tar vanligtvis några månader att få ett ärende behandlat.

Nämndens ledamöter är väl förtrogna med bostadsrättsformen och har gedigen juridisk erfarenhet.

Läs mer på www.bostadsrattsnamnden.se

För våra medlemmar

Relaterade artiklar

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet