Varning för felaktig information om skyddsrum!

Fastighetsägare, däribland bostadsrättsföreningar, blir just nu uppringda av företag som säljer skyddsrumsbesiktningar. Dessa hävdar att alla skyddsrum måste besiktas med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget, vilket inte stämmer. MSB vill nu varna för felaktig information.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, går ut och varnar fastighetsägare för företag som sprider felaktig information om skyddsrum. Företagen ringer runt och vill sälja besiktningstjänster och hävdar att alla skyddsrum på grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget behöver besiktigas. Detta stämmer inte varför MSB nu vill varna för att agera på den felaktiga informationen.

Läs mer

MSB:s webbplats hittar ni all information för fastighetsägare som har skyddsrum i sin fastighet.

Läs även vår tidigare artikel om skyddsrum i bostadsrättsföreningar.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Brandskydd

    Föreningen är som fastighetsägare skyldig att arbeta med brandsäkerhetsfrågor. Ansvaret för brandskyddet delas enligt lagen om skydd mot olyckor mellan bostadsrättsföreningen och de boende.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet