Så registrerar ni ny styrelse och nya stadgar

Efter att nya ledamöter, suppleanter och revisorer är valda på stämman behöver styrelsen registrera dessa hos Bolagsverket. Har föreningen ändrat sina stadgar ska även de nya stadgarna registreras.

Genom att registrera nya styrelsen, ny revisor eller ändrade stadgar elektroniskt på verksamt.se sparar föreningen både tid och pengar. Webbplatsen är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen. Den är skapad för att göra det enklare för till exempel bostadsrättsföreningar att nå service i form av elektroniska tjänster och information.

Kostnaden för en elektronisk ändring av styrelse är 600 kronor, jämfört med 900 kronor om styrelsen i stället väljer att ändra via pappersblankett. Ändring av stadgarna kostar 700 kronor.

Handläggningstiderna är i skrivande stund mellan en och två veckor och information om aktuella tider uppdateras löpande på bolagsverket.se.

Förbered genom att ta reda på nya ledamöters och suppleanters personnummer och fullständiga namn. Revisor måste inte alltid registreras. Läs på bolagsverket.se när det behövs och inte.

Även föreningens förvaltare och leverantörer behöver få veta om styrelsen har nya kontaktpersoner. Det gäller även för medlemskapet i Bostadsrätterna, och för att nyhetsbladet Bostadsrätterna Direkt, ska skickas till rätt person.

Ett tips är att föreningen har en egen brevlåda, i stället för att all post går till en enskild styrelseledamot. Det underlättar då kontaktpersoner i föreningen byts ut.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Ny styrelse och registrering

    Det är mycket att tänka på för en ny styrelse. Allt från adressändringar till att tillvarata de tidigare styrelsemedlemmarnas kunskaper och erfarenheter. Här är en checklista på vad som behöver göras.

  • Stadgar

    Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet