Så registrerar ni ny styrelse och nya stadgar

06 jul 2018 | Efter att nya ledamöter, suppleanter och revisorer är valda på stämman behöver styrelsen registrera dessa hos Bolagsverket. Har föreningen ändrat sina stadgar ska även de nya stadgarna registreras.

Genom att registrera nya styrelsen, ny revisor eller ändrade stadgar elektroniskt på verksamt.se sparar föreningen både tid och pengar. Webbplatsen är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen. Den är skapad för att göra det enklare för till exempel bostadsrättsföreningar att nå service i form av elektroniska tjänster och information.

Kostnaden för en elektronisk ändring av styrelse är 600 kronor, jämfört med 900 kronor om styrelsen i stället väljer att ändra via pappersblankett. Ändring av stadgarna kostar 700 kronor.

Handläggningstiderna är i skrivande stund mellan en och två veckor och information om aktuella tider uppdateras löpande på bolagsverket.se.

Förbered genom att ta reda på nya ledamöters och suppleanters personnummer och fullständiga namn. Revisor måste inte alltid registreras. Läs på bolagsverket.se när det behövs och inte.

Även föreningens förvaltare och leverantörer behöver få veta om styrelsen har nya kontaktpersoner. Det gäller även för medlemskapet i Bostadsrätterna, och för att nyhetsbladet Bostadsrätterna Direkt, ska skickas till rätt person.

Ett tips är att föreningen har en egen brevlåda, i stället för att all post går till en enskild  styrelseledamot. Det underlättar då kontaktpersoner i föreningen byts ut.

 

Skriv en kommentar

Mer som detta