”I en äldre fastighet vet du vad du har”

25 nov 2020 | Nybyggda hus, som i reportaget på förra sidan, har sina egna utmaningar och fördelar. Men vilka förbättringar kan man göra i lite äldre fastigheter? Vi pratade med Nicklas Pettersson, styrelserådgivare på Bostadsrätterna.

Tema | Miljö

Vad ska föreningar som har äldre fastigheter tänka på?

– Skaffa en övergripande helhetsbild av fastighetens förutsättningar. Ett första steg kan vara att ta reda på om det finns något i huset som kan begränsa möjligheterna till åtgärder. Se även över det planerade underhållet innan ni kör i gång med åtgärder. Det kan det finnas stora tidsmässiga och ekonomiska vinster med att samköra åtgärder med planerat underhåll.

Vilken åtgärd är vanligast i äldre hus?

– Uppdatering och styrning av belysning och armaturer. En enkel och ofta kostnadseffektiv åtgärd som är lätt att räkna hem samt bidrar till minskat underhållsbehov. Dagens LED-lampor har en livslängd på mellan 15 000 och 50 000 timmar beroende på typ.

Vilken/vilka åtgärder ger oftast störst effekt?

– Det beror så klart på fastighetens förutsättningar men många fastigheter saknar i dag helt värmeåtervinning på frånluften, vilket i äldre fastigheter kan stå för en stor del av den möjliga energibesparingen.

Vilka är fördelarna med äldre fastigheter jämfört med nybyggen?

– Att du vet vad du har. Oftast är det ganska enkelt att avgöra om en åtgärd är lönsam eller inte eftersom det finns historik och statistik att hämta kunskap från.

Kalle Dixelius

Läs om jakten på energitjuvar i nyproducerade fastigheter och vad den lagstadgade energideklarationen har för betydelse.

Läs även vad hållbarhetsexperten Robert av Wetterstedt säger om hållbara materialval vid renovering.

 

Skriv en kommentar

Mer som detta