Vem ansvarar för skador som andrahandshyresgäster orsakar?

Den medlem som hyr ut sin lägenhet i andra hand är ansvarig för att det inre i lägenheten sköts under uthyrningstiden. Men vad händer om andrahandshyresgästen orsakar skador utanför lägenheten? Hur ska styrelsen hantera det?

Antalet uthyrningar av bostäder i andra hand ser ut att öka. Enligt bostadsplattformen Qasa som också driver Blocket bostad ökade åtminstone antalet annonser under första kvartalet 2023 med 77 procent i Sverige som helhet jämfört med första kvartalet 2022. I takt med det ökar också  antalet frågor vi får i vår rådgivning om andrahandsuthyrning i bostadsrätt.

En fråga som vi tidigare inte behandlat i någon större utsträckning är den om vad som händer när en andrahandshyresgäst orsakar skador på föreningens egendom.

Vi illustrerar problematiken med ett verkligt rättsfall:

En rinnande vattenkran i kombination med ett avloppsrör som lossat under diskhon i en  bostadsrättslägenhets kök orsakade vattenskador i föreningens fastighet. Lägenheten var vid händelsen uthyrd i andra hand och föreningen krävde bostadsrättshavarna på ersättning för sina reparationskostnader. Både tingsrätten och hovrätten nekade föreningen ersättning.

I en hyreslägenhet ska förstahandshyresgästen betala för alla skador som orsakats av ett vårdslöst eller oansvarigt agerande från en andrahandshyresgästs sida. Hovrätten förklarade i sin dom att den principen inte gäller för bostadsrätter eftersom det inte finns något stöd i  bostadsrättslagen för detta. I stället måste bostadsrättsföreningen vända sig till andrahandshyresgästen och kräva ersättning enligt skadeståndslagen.

Svår situation för föreningen

Det är aldrig lätt för en förening att kräva ersättning för kostnader för skador som någon orsakat på föreningens egendom. Förutom att föreningen, efter en andrahandsuthyrning, måste bevisa att andrahandshyresgästen har varit vårdslös eller oaktsam krävs också att hyresgästen har ekonomiska möjligheter att ersätta föreningen för kostnaderna.

Den tilltänkta andrahandshyresgästens ekonomi är heller inget som föreningen vare sig kan eller ska undersöka inför att tillstånd till andrahandsuthyrning ges.

Kan styrelsen då villkora tillståndet?

Nej, även detta har prövats. I en hovrättsdom från 2020 hade en bostadsrättsförening begärt att ett eventuellt tillstånd skulle villkoras med att andrahandshyresgästen skulle ha en ansvarsförsäkring som täckte skador som denne kunde orsaka i föreningens fastighet. Hovrätten slog dock fast att det inte var befogat att villkora tillståndet eftersom ingen särskild omständighet fanns.

Lättare att hyra ut

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över möjligheten att underlätta andrahandsuthyrningar för privatpersoner. Detta är Bostadsrätterna kritisk till av flera anledningar. Bostadsrätten bygger på att medlemmarna äger, bestämmer och engagerar sig i föreningen. Ett för stort antal andrahandshyresgäster i föreningen rubbar balansen och i slutänden kan det alltså leda till att medlemmarna drabbas ekonomiskt av ökade kostnader i föreningen.

Tänk på det här:

  • I er policy för andrahandsuthyrning kan styrelsen uppmana medlemmarna att i sitt andrahandshyreskontrakt kräva att hyresgästen är försäkrad.
  • Att, om föreningen inte har bostadsrättstillägget inkluderat i sin fastighetsförsäkring, trycka på vikten att medlemmen som hyr ut behåller sitt bostadsrättstillägg under uthyrningstiden.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Andrahandsuthyrning i bostadsrätt

    Medlemmar vill ibland hyra ut sina bostadsrätter i andra hand, och i vissa fall bör styrelsen ge tillstånd till det. Om en medlem hyr ut utan tillstånd ska styrelsen agera efter en given mall.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet