När myndighetspersoner vill komma in i fastigheten

Föreningen kan vid något tillfälle bli kontaktad av en stämningsman som behöver komma in i fastigheten för att delge en medlem en stämning. Då måste styrelsen släppa in personen. Annars får polisen bryta sig in.

Tyvärr förekommer det lite då och då att ordföranden eller någon annan ledamot i styrelsen blir kontaktad av en stämningsman, ofta någon anställd vid polisen, men även exempelvis Kronofogden eller någon åklagarmyndighet. Ärendet brukar vara att personen behöver komma in i fastigheten, som är låst, för att delge någon av föreningens medlemmar en stämning, det som kallas stämningsmannadelgivning.

Föreningen är skyldig att öppna porten

Enligt delgivningslagen har en behörig stämningsman rätt att få komma in i fastigheten för att utföra sitt ärende och styrelsen ska då vara behjälplig med det. I lagen står också att om stämningsmannen inte får den hjälp som behövs för att komma in får denne, efter beslut av polisen eller Säkerhetspolisen, ”själv bereda sig tillträde”, det vill säga bryta sig in om det krävs. 

Vid olika typer av brott och olyckshändelser då polisen är tvungen att bryta upp fastighetens entrédörr för att det är bråttom kan föreningen i efterhand få ersättning för de skador som då har uppkommit. Men i det här fallet, då föreningen faktiskt enligt lag måste släppa in stämningsmannen, lär ingen sådan ersättning betalas ut. Det kan med andra ord bli ganska dyrt  att vägra.

Dessa kan vara behöriga stämningsmän

Följande grupper av personer har rätt att komma in i fastigheten när ärendet är en stämningsmannadelgivning. Anställda vid:

 • Polismyndigheten
 • Säkerhetspolisen
 • åklagarmyndighet
 • allmän domstol
 • allmän förvaltningsdomstol
 • Kronofogden
 • Skatteverket
 • auktoriserat delgivningsföretag.

Skyldighet att lämna uppgifter

En fastighetsägare, till exempel bostadsrättsföreningen, måste också lämna uppgifter till den stämningsman som begär det ifall personen som ska delges bor i fastigheten eller exempelvis hyr en lokal där.

När föreningen behöver delge

Stämningsmannadelgivning, som just har beskrivits, ska inte förväxlas med den typen av delgivning som ibland även bostadsrättsföreningen använder sig av. En sådan delgivning innebär att en handling som måste delges, till exempel en uppsägning, lämnas till medlemmen eller lokalhyresgästen personligen. Det är det enklaste sättet att delge och att då också få bekräftelse på mottagandet med datum och underskrift.

Om personen inte går att nå finns flera sätt att delge, bland annat genom att anlita en delgivningsman. Ring vår styrelserådgivning om ni har fler frågor om delgivning.

Tänk på att:

 • Skyldigheten att släppa in myndighetspersoner i  fastigheten enligt delgivningslagen gäller endast vid stämningsmannadelgivning.
 • Skatteverket gör ibland kontrollbesök för att kontrollera vilka som är folkbokförda på en viss adress. I det fallet har föreningen ingen skyldighet enligt lag att vara behjälplig med att öppna dörrar eller lämna ut nycklar, låsbrickor eller koder. Styrelsen kan dock besluta sig för att hjälpa till även i det fallet. Dessa kontrollbesök är enligt Skatteverket ingen kontroll av bostadsrättsföreningen, utan en åtgärd för en korrekt folkbokföring bland de boende i fastigheten.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

 • Betalningsförseningar

  Det händer att en medlem inte betalar sin månadsavgift eller betalar den för sent. Då riskerar bostadsrättshavaren att bli uppsagd och tvingas flytta från föreningen. Men i praktiken krävs ganska mycket för att det ska ske.

 • Uppsägning vid störning

  Processen att säga upp en medlem från sin bostadsrätt är svår och kräver i många fall flera vittnen i domstol för att vara framgångsrik. Rådet är därför att alltid anlita en jurist om det blir aktuellt.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet