Nu finns uppdaterad stadgemall på plats

Bostadsrätternas stadgemall (tidigare kallad mönsterstadgar/stadgar) har uppdaterats bland annat med de lagändringar som började gälla den 1 januari i år. Som medlemsförening kan ni använda mallen helt kostnadsfritt - som den är eller anpassad efter ert behov.

Stadgemallen passar de allra flesta bostadsrättsföreningar precis som den är. Allt som behöver fyllas i är föreningens namn, organisationsnummer, säte och den avslutande delen som gäller datum för föreningsstämmorna då beslut om att anta stadgarna fattades. 

Men självklart finns möjlighet att justera, lägga till och ta bort eftersom stadgemallen finns tillgänglig som redigerbart dokument. Kontrollera gärna med Bostadsrätterna om ändringarna är möjliga ur ett lagstadgat perspektiv.

Bostadsrätternas stadgemall är godkänd av Bolagsverket.

Ni finner mallen här (Obs! inloggning med Mobilt BankID krävs). 

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Stadgar

    Föreningens stadgar är både ett internt regelverk och en sammanfattning av vad medlemmarna måste rätta sig efter enligt lag. Tydliga stadgar är en bra grund för en väl fungerande bostadsrättsförening.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet