Framgångsrikt krafttag mot energitjuvarna

Påtagligt minskad energiförbrukning, ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat, lägre bullernivåer och en tryggare utemiljö. Bostadsrättsföreningen Kungsberget i Linköping har genomfört en energirenovering som enbart verkar ha positiva effekter.

Elin Granat bor i föreningen och är mycket nöjd med renoveringens resultat. Foto: David Einar
Elin Granat bor i föreningen och är mycket nöjd med renoveringens resultat. Foto: David Einar

Det började med att radonmätningar gjordes i de åtta flerfamiljshusen i Tannefors, en centralt belägen stadsdel i Linköping. Mätningarna visade att det fanns markradon och radonhalterna i husens källare var högre än vad som kändes bekvämt.

– Värdena var inte alarmerande, men förhöjda, berättar Jessica Kling, bostadsrättsföreningens ordförande.

Det var nödvändigt att se över ventilationen, och då stod det klart att fönstren var en viktig del av en framtida lösning. Husets existerande självdrag, som många klagade på för det blev så kallt inomhus, borde bytas ut mot någonting annat. Sedan tidigare fanns det dessutom en insikt om att fasaderna behövde fräschas upp.

– Vi förstod att en hel del borde göras och då frågade vi oss om det fanns vinster med att göra allt på en och samma gång, fortsätter Jessica Kling. Vi ville också göra vad vi kunde för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vilka energibesparande åtgärder kunde vidtas? Och kunde boendemiljön samtidigt göras tryggare?

Detta är en investering som höjer värdet på våra lägenheter, särskilt i den tid vi lever i med högre priser på el och energi.

Föreningens förvaltare tipsade om en så kallad Smart front-lösning där man i princip gör allting från utsidan. Föreningen tittade även på andra alternativ men landade ganska snart i att Smart Front-lösningen var den mest attraktiva. Information gick ut till de boende, en extra föreningsstämma utlystes och renovering en röstades igenom med stor majoritet. Förvaltaren fick ha helhetsansvaret för projektet.

– De har tagit betalt för det förstås, men vi hade inte mäktat med att göra detta själva, fortsätter Jessica Kling. Vi tyckte också att det var skönt att få ett fast pris. Då visste vi vad vi hade att förhålla oss till.

Föreningen inledde arbetet med att söka bygglov under våren 2021. Sedan har den synliga renoveringen tagit ett och ett halvt år att genomföra. En del mindre arbeten återstår, men inte några stora saker. Kostnaden för hela arbetet vill bostadsrättsföreningen inte gå ut med, men det handlar om åtskilliga miljoner kronor.

– Vi är en förening med god ekonomi, konstaterar Jessica Kling.

”Jag är väldigt nöjd med renoveringen, säger hon. Energikostnaden minskar med hälften och  inomhusklimatet är mer jämnt”, säger Jessica Kling. Foto: David Einar

Hon visar upp sin egen lägenhet, en tvåa på 56 kvadratmeter som hon i dagarna sålt för att flytta in i en trea på 70 kvadratmeter i trapphuset bredvid. Tilläggsisolering har gjort väggarna 18 centimeter tjockare så nu finns det fönstersmygar som inte fanns tidigare. De är skinande rena, den tidigare svärtan runt fönstren från smutsig luft utifrån är ett minne blott. I taket sitter i stället en liten box som visar att här numera finns en så kallad FTX-ventilation. Inne har det blivit varmare, samtidigt som kostnaden för uppvärmningen minskat med hälften.

Nya fönster har monterats på så kallade distansjärn utanför de gamla. Fasaden har tilläggsisolerats med 18 centimeter, där nya tilluftskanaler också har dragits. De gamla fönstren plockades sedan bort inifrån. Lägenheterna har tack vare detta fått fönstersmygar som tidigare inte fanns. Foto: David Einar

En annan energisparande åtgärd är att antalet källarnedgångar har reducerats. I dag finns bara de nedgångar som leder till tvättstugorna och någon till.

– Åtgärden ger ett enhetligare och trevligare intryck plus att den skapar större säkerhet. Det är inte längre lika lätt för obehöriga att ta sig in i husen. I samband med den förändringen flyttade vi även ut cykelförråden från källarna till nya cykelhus på gården. Dessa har byggts med tanke på att passa in i miljön och de har sedumtak som gör dem underhållsfria och dessutom tar de upp regnvatten på ett bra sätt.

Avgifterna har höjts med tio procent. Det innebär att en tvåa i dag kostar cirka 3 150 kronor i månaden.

– Det är inte särskilt mycket, trots att föreningen gjort sin största investering någonsin, säger Jessica Kling.

Högre upp i samma hus bor Elin Granat. Precis som Jessica Kling tycker hon att avgiftshöjningen är rimlig med tanke på det omfattande arbetet.

– Detta är också en investering som höjer värdet på våra lägenheter, särskilt i den tid vi lever i med högre priser på el och energi, påpekar hon.

Den allra största fördelen med renoveringen är ändå, menar Elin Granat, att det har blivit så tyst i lägenheterna.

– Det går en ganska trafikerad väg här utanför. Tidigare var det en hel del buller, men nu hör jag ingenting.

Brf Kungsberget

  • Bostadsrättsföreningen Kungsberget ligger i  stadsdelen Tannefors i Linköping.
  • I de åtta huskropparna finns 98 lägenheter och fyra lokaler i marknivå. Husen är byggda på 1940-talet och är inte K-märkta men näst intill; de ingår i ett bevarandeprogram. Därför hade Linköpings kommun synpunkter på utformningen av fasaderna. De fick inte förändras utan ser ut exakt som tidigare.
  • Genom hela renoveringen har målet varit att de kulturhistoriska värdena ska bevaras. När soprummen vid entréerna plockades bort tyckte kommunen att det var ett plus. Soprummen fanns inte i den ursprungliga 40-talsmiljön, så entréerna ser i dag mer ut som de gjorde från början.
  • Husen värms upp med fjärrvärme.
  • Investeringen som gjorts är stor. Det handlar om tiotals miljoner kronor. När den har hämtats hem är enligt Jessica Kling oklart, men hon är övertygad om att det är en satsning som lönar sig.

Av: Catarina Gisby

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Energieffektivisering

    Oavsett ålder på föreningens byggnader finns det nästan alltid en förbättringspotential vad gäller att minska energianvändningen. Men förutsättningarna är väldigt olika från en bostadsrättsförening till en annan.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet