Energirenovering – det här är värt att tänka på

Energieffektiviserande åtgärder kan vara dyra investeringar men kan sänka kostnaderna och ge minskad miljöpåverkan. På köpet blir inomhusklimatet ofta bättre. Här är åtta punkter som kan förbättra er förening.

8 olika sätt att spara energi

1. Varje byggnad är unik

I princip är varje byggnad unik och erbjuder olika förutsättningar för energieffektivisering.

– Jag brukar säga att ingen bostadsrättsförening är den andra lik när det gäller energiförbrukning och möjligheterna till effektiviseringar. Men oavsett byggnadens ålder finns det alltid potential att göra förbättringar som minskar energiförbrukningen. Det gäller bara att ta reda på vad som är lönsamt, säger  Nicklas Pettersson, styrelserådgivare på Bostadsrätterna.

2. Ta ett helhetsgrepp

Ta ett helhetsgrepp för att hitta de mest energibesparande och kostnadseffektiva kombinationerna av åtgärder. Om föreningen har en någorlunda aktuell energideklaration kan den ge en indikation på husets energiprestanda. Ett bra första steg är sedan att kontakta en lokal energi- och klimatrådgivare som kan ge föreningen oberoende rådgivning innan man anlitar någon konsult som planerar och genomför aktuella åtgärder. Ta reda på när den senaste energideklarationen gjordes och kartlägg energiförbrukningen.

3. Räkna på lönsamheten

Räkna på helheten – vad är lönsamt? Här kan BeBos lönsamhetskalkyl som finns att ladda ner vara ett bra verktyg. På webbplatsen finns också räkneexempel och en instruktionsfilm. För ett dragigt hus i miljonprogrammet kan nya fönster vara den mest lönsamma åtgärden.– Men om huset är byggt  2010 kanske det mer handlar om att trimma och justera värme- och  ventilationssystemet eller att investera i solceller för egen elproduktion, säger  Nicklas Pettersson.

4. Rekorderlig renovering

BeBo har tagit fram metoden Rekorderlig renovering som delar in arbetet i tre etapper: 1. Förberedelsen med förstudie (nuläge och åtgärder) ekonomi och upphandling.2. Genomförandet består av detaljprojektering, ombyggnad, idrifttagande och slutbesiktning.3. Avslutningen innebär fortsatt idrifttagande, måluppföljning och utvärdering samt kunskapsåterföring.

5. En del av underhållsplanen

Föreningen behöver göra energirenoveringen till en del av underhållsplanen.

Nicklas Pettersson, foto: Magnus Glans

– Att slå ihop energieffektiviserande åtgärder med planerade renoveringar brukar vara lönsamt och ge synergieffekter. Om det till exempel är läge att byta fönster är det ett bra tillfälle att välja energisnålare fönster. En fasadrenovering ger förstås en bra möjlighet att tilläggsisolera om det behövs. Och om fastigheten inte har värmeåtervinning på frånluft kan det vara läge att utreda den möjligheten. Det kan minska uppvärmningskostnaden rejält, säger Nicklas Pettersson.

6. Se över värmesystemet

Att se över sitt värmesystem brukar vara lönsamt. Exempel på detta är: bättre isolerade ledningar för värme och varmvatten och den tidigare nämnda ventilationen.

7. Glöm inte inomhusmiljön!

En energieffektiv byggnad ger ett bättre termiskt klimat med jämnare temperatur i bostaden under vinterhalvåret. Ofta kan även ljudförhållanden och luftkvalitet bli bättre efter en energirenovering. Men det kan också vara bra att komma ihåg att effektivare isolering ger huset en ökad termoseffekt som kan göra att det blir varmare i lägenheterna på sommaren. Dessa problem kan minskas genom solavskärmning eller vädring under svalare perioder. Men med ett förändrat klimat finns det risk för att det krävs investeringar i kylsystem som kostar både pengar och energi.

8. Teknisk förvaltning

Vid upphandling av teknisk förvaltning av en bostadsrättsförening är det viktigt att ha med underhåll, justering och optimering av alla system som påverkar energiförbrukningen. Eventuellt kan det även ingå i leverantörens uppgifter att lämna förslag på förbättringar och effektiviseringar.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Energieffektivisering

    Oavsett ålder på föreningens byggnader finns det nästan alltid en förbättringspotential vad gäller att minska energianvändningen. Men förutsättningarna är väldigt olika från en bostadsrättsförening till en annan.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet