Snart tänds första ljuset

Första advent närmar sig och de flesta av oss tänder förutom elektriska adventsljusstakar även stearinljus och värmeljus inomhus. Dessvärre inträffar varje år ett antal bränder i våra hem där levande ljus utgör den direkta orsaken.

Informera gärna medlemmarna i föreningen om brandriskerna, och om vad de enkelt kan göra för att förebygga dem. Två grundläggande tips är att inte lämna levande ljus obevakade – glömda ljus är en av de vanligaste brandorsakerna – och att byta batteri i brandvarnaren och kontrollera att den fungerar. En fungerande brandvarnare är den bästa försäkringen mot förödande bränder.

Julgran kan vara en farlig mysfaktor

Att ha julgran i husets entréport är omdiskuterat – det är trevligt, men är sällan att rekommendera ur brandskyddssynpunkt. Både plastgranar och naturliga julgranar kan spärra den viktigaste utrymningsvägen om olyckan är framme, och börjar det brinna utgör granen ytterligare brännbart material som hjälper elden att sprida sig. Bäst är om julgranen kan ställas utomhus, men om det är en inomhusgran som gäller krävs eftertanke.

Systematiskt brandskyddsarbete

Det är många gånger oklart vilket brandskyddsansvar en styrelse i en bostadsrättsförening har. Lagen om skydd mot olyckor är den lag som reglerar brandskyddsfrågor och ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden, det vill säga fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen, och på de boende. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda på brandskyddet, både tekniskt och organisatoriskt. Föreningen behöver utföra ett systematiskt och kontinuerligt arbete som utgår från de brandrisker som finns, alltså ett systematiskt brandskyddsarbete.

Utbildning i brandskydd

Vi har etablerat ett samarbete med Brandskyddsföreningen där våra medlemsföreningar erbjuds att, till rabatterat pris, köpa webbutbildning som reder ut begreppen. Utbildningen går igenom allt ifrån ansvarsfördelningen mellan styrelse och medlemmar till regler vid grillning på balkong och hur ni utför brandskyddskontroller. Ni får också lära er vad som gäller vid ombyggnation och underhåll. Mer information finns under Medlemsförmåner och Webbutbildning: Brandskydd i bostadsrättsförening.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Brandskydd

    Föreningen är som fastighetsägare skyldig att arbeta med brandsäkerhetsfrågor. Ansvaret för brandskyddet delas enligt lagen om skydd mot olyckor mellan bostadsrättsföreningen och de boende.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet