Kontrollera ert försäkringsskydd

Att det är viktigt att ha ett bra försäkringsskydd som förening liksom en hemförsäkring med bostadsrättstillägg som medlem är nog de flesta medvetna om. Men vad ingår egentligen i fastighetsförsäkringen? Eller rättare sagt vad ingår inte?

De flesta fastighetsförsäkringar omfattar skador på egendom, brand, inbrott och vattenskador. Även ansvarsförsäkring och styrelseansvarsförsäkring ingår normalt. Det bostadsrättstillägg som medlemmarna kan teckna i sin hemförsäkring är ett mycket viktigt skydd som alla bostadsrättshavare bör ha.

Tillägget kan också tecknas kollektivt av föreningen och omfattar då samtliga lägenheter. Då behöver inte bostadsrättshavarna teckna tillägget själva.

På senare tid har vi på Bostadsrätterna fått frågor när det gäller föreningar som drabbas av bedrägerier. Vad gäller då? Finns det något moment i försäkringarna som täcker detta?

– Nej, bedrägerier omfattas inte i traditionella försäkringar och inte heller i Bostadsrätternas fastighetsförsäkring, utan föreningen behöver då teckna en så kallad cyberförsäkring eller idkapningsförsäkring, säger Maximilian Arén, försäkringsförmedlare på Söderberg & Partners.

I ett aktuellt fall lyckades bedragaren få en styrelseledamot att med sitt Bank-ID logga in i sin bank och sitt konto som var kopplat till föreningens konto. Förlusten blev omfattande både för ledamoten och föreningen.

– Vad som är problematiskt i det här fallet är att styrelseledamoten anses vara medvållande till skadan, alltså att denne delvis orsakat förlusten själv. Däremot skulle föreningens medlemmar kunna rikta ett krav mot styrelsen för den skada föreningen lidit och om så skulle ske kan styrelsen nyttja den del som kallas styrelseansvar i fastighetsförsäkringen, säger Maximilian Arén.

En annan bostadsrättsförening drabbades hårt för en tid sedan när en stor del av deras hus visade sig vara angripet av hussvamp. Skadorna innebar betydande kostnader och förmodligen även stor påverkan på lägenhetspriserna vid försäljningar då det är en information som föreningen måste upplysa om.

– Tyvärr är det så att hussvamp är undantaget i alla fastighetsförsäkringar, men ibland kan föreningen göra ett tillägg för att skydda sig mot den här typen av skada. Vi har, tillsammans med Anticimex, tagit fram ett trygghetspaket för Bostadsrätternas medlemmar. Det är ett sådant tillägg till fastighetsförsäkringen som omfattar skador på grund av hussvamp, säger Maximilian Arén.

FAKTARUTA

Visste du detta om äkta hussvamp?

  • Äkta hussvamp är den farligaste virkesförstöraren eftersom den växer snabbt och kan orsaka stor skada på vind och i källare.
  • Den ligger latent i de flesta trähus och väntar på rätt förutsättningar för att kunna bryta ut.
  • Det är den enda svamp som kan tränga igenom en tegelvägg och angripa material som inte är organiska, till exempel fogbruk och gips.

Läs mer om tilläggsförsäkringar till Bostadsrätternas fastighetsförsäkring.

Läs mer om bedrägerier som kan drabba bostadsrättsföreningar.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet