Så justerar du värmen lagom till höstens intåg

Att lufta eller inte lufta? Föreställningarna om vad man bör göra med sina element inför hösten är många – men för det mesta är det bäst att inte göra någonting.

Ivan Nielsen på Efvab i Mölnlycke har 35 års erfarenhet av VVS-arbeten i Västsverige. Han stöter ofta på föreställningar om hur vattenburna element ska skötas – idéer som emellanåt leder till problem.

– Rätt vad det är så sitter bostadsrättshavaren där och får inte dit luftskruven och har tummen för hålet för att hindra vattnet från att spruta ut. Jag tycker inte att man som privatperson ska lufta element i en bostadsrätt, säger han.

– Utöver risken att vatten rinner ut på golvet, innebär ju luftning att släppa ut luft ur värmesystemet och det utrymmet måste återfyllas med vatten. Och det ska man göra nere i undercentralen. Det kan ju inte privatpersoner göra. All eventuell luftning bör ske i samråd med styrelsen eller fastighetsskötaren.

Jag tycker inte att man som privatperson ska lufta element i en bostadsrätt”, säger Ivan Nielsen.

Däremot, om elementet inte tycks fungera trots att värmen är påslagen i fastigheten, kan det ibland fungera att vrida termostaten så långt det går först åt ena hållet, och sedan åt andra hållet.

– Det kan bli så när termostaten suttit i stängt läge under hela sommarhalvåret, säger Ivan Nielsen.

Ibland kan även själva ventilen innanför termostaten haka upp sig om elementet varit avstängt länge. Då kan det krävas ett lite större ingrepp, som du bör låta fastighetsskötaren göra för att undvika onödiga vattenskador.

Det är kallt hos mig men inte hos grannen. Tar det lång tid innan värmen är intrimmad och spridd i huset?

– Om det är ordning på värmesystemet ska det spridas jämnt i hela huset på ett dygn, för då är vattnet uppvärmt. Annars är det något fel på injusteringen av värmesystemet och du bör kontakta styrelsen.

Faktaruta

Bara halva elementet är varmt – så kan du göra

Känn på elementet. Är det varmt upptill i hela sin längd och kallt längs underkanten är allt i sin ordning. Det har med injusteringen av värmesystemet att göra. Är det däremot kallt uppifrån och ner kan det ha kommit in luft i elementet. Kontakta styrelsen.

Elelement – tänk på detta!

Innan du sätter på ett elelement av äldre modell, ta bort damm och annat som kan bli en brandfara om det överhettas.

Av: Petra Olander

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Energieffektivisering

    Oavsett ålder på föreningens byggnader finns det nästan alltid en förbättringspotential vad gäller att minska energianvändningen. Men förutsättningarna är väldigt olika från en bostadsrättsförening till en annan.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet