När bostadsrätt blir bostadsfel

I de allra flesta fall är bostadsrätten en trygg och problemfri boendeform där du som medlem har en stor möjlighet att engagera dig och påverka föreningens arbete. Men det finns fall där det har gått helt galet.

Bild Ulrika Blomqvist
Foto: Erja Lempinen

I Sverige finns ungefär 27 500 aktiva bostadsrättsföreningar. De allra flesta sköts omsorgsfullt och ambitiöst av sina styrelser, som gör sitt allra bästa för att förvalta den gemensamma egendomen och se till att alla boende trivs.

Men ibland kan bostadsrätt förvandlas till bostadsfel. Den senaste tiden har det varit flera uppmärksammade fall där bostadsrättsföreningen inte har fungerat som den är tänkt, något som skapat stora problem och i vissa fall stor ekonomisk skada för medlemmarna.

I fallet med det ombyggda hotellet i Linköping så har en bostadsrättsförening sålt lägenheter utan att det fanns ett godkänt bygglov. När detta uppdagades gav kommunen först beskedet att de nuvarande ägarna inte fick bo kvar i sina lägenheter, eftersom de inte var godkända för permanent boende. De får inte heller sälja lägenheterna för permanentboende, utan riskerar nu att förlora hela värdet av bostadsrätten om inte situationen kan lösas. Den ursprungliga styrelsen, som alltså bildade bostadsrättsföreningen, har polisanmälts, men även säljare har stämts på miljonbelopp.

Hur kan en köpare skydda sig mot den här typen av situation?

– Jag tycker inte att man kan begära att en privatperson ska vända sig till kommunen för att kontrollera att det finns bygglov för en befintlig bostadsrättsförening, det är något du bör kunna förutsätta, säger Ulrika Blomqvist, vd för Bostadsrätterna.

Hon betonar att det som hänt i Linköping är väldigt ovanligt, men tror att det finns en risk att den här typen av fall kan bli vanligare.

– I bostadsbristens spår ser vi fler ombildningar där en fastighet som tidigare använts för ett annat ändamål görs om till bostadsrätter. Så det belyser ändå vikten av att som köpare noga undersöka föreningen.

Två andra uppmärksammade fall

Styrelser kapad av företag

I Malmö har två bostadsrättsföreningar blivit i det närmaste kapade av det företag som bildade föreningarna, något som Sydsvenskan granskat i flera artiklar. På grund av en skrivelse i föreningarnas stadgar innehas 76 procent av rösterna av företaget. De blockerar alla beslut, däribland ett försök att byta ut den förvaltare som under flera år misskött föreningarnas ekonomi och fastigheter. Trots larm om eftersatt underhåll, obetalda fakturor och avstängd värme kan medlemmarna inte göra någonting.

– Det här är en oerhört svår situation. De boende är helt låsta, eftersom de som ombildat alltid har majoritet. Medlemmarna kan inte ändra stadgarna och inte heller byta styrelse, eftersom alla sådana beslut kräver majoritet, säger Ulrika Blomqvist.

Det förekommer att byggherren sitter kvar i den nybildade föreningens styrelsen och har en majoritet av rösterna under en övergångsperiod. Ofta finns då en skrivelse i stadgarna om att det rör sig om en tidsbegränsad period.

– Det är upp till köparen att kontrollera stadgarna. Men med tanke på detta tycker jag att det bör göras en översyn av lagstiftningen för hur majoritetsregler får formuleras i stadgar, säger Ulrika Blomqvist.

Plundrades på miljoner

I en stor bostadsrättsförening i Malmö har en tidigare styrelse under en treårsperiod godkänt betalningar på 200 miljoner kronor för olika bygg- och renoveringsprojekt, något som helt utarmat föreningens ekonomi. Projekten har i vissa fall aldrig genomförts och i andra fall har kostnaderna varit orimligt höga. En byggföretagare har dömts för grovt skattebrott efter att ha skickat falska fakturor till föreningen och flera ledamöter i den tidigare styrelsen har dömts för mutbrott.

– Det är ytterst ovanligt att en styrelse missköter föreningens ekonomi på det här sättet, säger Ulrika Blomqvist.

Som boende ska du kunna ha tilltro till att styrelsen sköter sitt uppdrag, men Ulrika Blomqvist poängterar ändå vikten av att engagera sig.

– Läs igenom årsredovisningen, var med på årsstämman och ställ frågor om något verkar konstigt. Det är också oerhört viktigt att föreningen har en extern revisor, någon som kan titta objektivt på ekonomin och larma om någonting inte ser rätt ut.

Läs även: Boris krävs på miljonbelopp – bostadsrätten saknade bygglov

Av: Cecilia Billgren

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Anlita jurist

    Ibland kan en fråga eller ett ärende kräva en juridisk utredning som går utöver vad Bostadsrätternas rådgivning kan erbjuda. Då kan styrelsen behöva överväga att anlita en handläggande jurist eller en advokat som juridiskt biträde.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet