Boris krävs på miljonbelopp – bostadsrätten saknade bygglov

När hotellet Du Nord i Linköping omvandlades till bostadsrätter 2013 blev de små lägenheterna snabbt populära. Vad många köpare inte visste var att bostadsrättsföreningen saknade bygglov.

Bild Boris Topic
Boris Topic i Linköping sålde en bostadsrättslägenhet. Senare visade det sig att den inte var godkänd som bostad. Nu hotas han med stämning på 1 250 000 kronor. Foto: Ebba Örn/Östmedia

När Boris Topic flyttade till Linköping 2016 köpte han en lägenhet av en privatperson i det ombyggda hotellet. Allt såg rätt och riktigt ut i bostadsrättsföreningen, så vitt han kunde se. Att lägenheten var liten och i princip bestod av ett av de gamla hotellrummen var inget han fäste någon vikt vid.

– Den låg ju väldigt centralt så det uppvägde att den var så liten. Sen var det ett bra pris, ungefär vad jag hade råd med eftersom jag precis hade börjat arbeta, säger Boris Topic.

Han bodde i den lilla lyan i ungefär ett år, innan han sålde den vidare med hjälp av en mäklare.

Vad han då inte visste, något som har uppdagats senare, är att ombildningen från hotell till bostadshus inte gick rätt till. Bostadsrättsföreningen fick aldrig något bygglov från kommunen, vilket innebär att lägenheterna i det gamla hotellet inte är godkända som permanentbostäder.

När detta uppdagades blev Boris Topic hotad av stämning av den köpare som nu ägde hans gamla lägenhet. De ville reklamera köpet och krävde pengarna tillbaka.

– De har riktat ett krav på 1 250 000 kronor till mig, eftersom de säger att de inte kan bo i den lägenhet som jag har sålt till dem och inte heller får sälja den vidare. Men jag visste ju inte om det, jag har ju ingen skuld i det här alls.

Från början skulle Boris Topic ha betalat in pengarna i augusti i år, men han har bestridit ärendet och nu är läget ovisst. Han tycker att de nuvarande boende i stället borde kräva pengar av den ursprungliga styrelsen, som stod för ombildningen.

– Jag vet inte hur det blev så här, det är så bisarrt. Varför ska jag bära ansvaret?

Boris Topic har ägnat oräkneliga timmar åt att försöka förstå hur den här situationen har uppkommit. Så här i efterhand kan han se att den säljare som han själv köpte av antagligen aldrig bodde i lägenheten själv. Han funderar på om detta borde ha varit en varningssignal, men samtidigt tycker han att en bostadsrättsförening som godkänts av Boverket borde vara tillräcklig garanti för ett tryggt köp.

Han har tagit del av kommunikation mellan kommunen och den ursprungliga styrelsen, där byggnadsnämnden påpekat att detaljplanen inte tillåter permanentbostäder. Trots det har ingenting gjorts. Bygglovsansökan som den ursprungliga styrelsen drog tillbaka har aldrig uppdaterats, och någon ny har inte skickats in.

– Vi har personer som har sprungit ifrån sitt ansvar, och nu står vi här, säger Boris Topic.

De entreprenörer som stod bakom ombyggnaden av hotellet har uttalat sig i Östgöta Correspondenten och sagt att de anlitade ombildningskonsulter och litade på expertisen. Även det juridiska ombud som företräder medlemmar ur den första styrelsen har uttalat sig i SVT Öst, och hävdar att de agerat i god tro.

Ärendet är polisanmält och ska nu utredas av Ekobrottsmyndigheten.

Faktaruta

Läs även Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvists kommentar: När bostadsrätt blir bostadsfel

Av: Cecilia Billgren

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Anlita jurist

    Ibland kan en fråga eller ett ärende kräva en juridisk utredning som går utöver vad Bostadsrätternas rådgivning kan erbjuda. Då kan styrelsen behöva överväga att anlita en handläggande jurist eller en advokat som juridiskt biträde.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet