Medlemmen vägrade OVK – måste flytta

En bostadsrättsförening har rätt att komma in i en medlems bostadsrätt för nödvändig tillsyn och om den nekas tillträde kan bostadsrättshavaren sägas upp. Det visade en dom i hovrätten nyligen. – Men det är av största vikt att styrelsen följer de formkrav bostadsrättslagen ställer, kommenterar Rikard Wahlstrand, jurist och styrelserådgivare på Bostadsrätterna.

En bostadsrättsförening i södra Sverige skulle utföra en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, men kom inte in i en medlems bostad trots flera försök. Vid det sista försöket skickades begäran om tillträde tillsammans med en varning, en så kallad rättelseanmaning. Den skickades både med post och som rekommenderat brev.

I handlingarna stod det tydligt vad medlemmen behövde göra, nämligen ge föreningen möjlighet att komma in då styrelsen begär det. Om inte skulle föreningen gå vidare och medlemmen kunde komma att sägas upp.

Eftersom föreningen inte heller efter detta kom in i bostaden sa styrelsen upp bostadsrättshavaren genom en delgivning så att denne måste flytta.

– Det är av största vikt att styrelsen följer de formkrav bostadsrättslagen ställer för att få tillträde vilket också domen tydligt visar, kommenterar Rikard Wahlstrand, jurist och styrelserådgivare på Bostadsrätterna.

Han menar att föreningen i det här fallet exempelvis har skickat, inte bara en utan flera, tillsägelser till medlemmen för att få komma in i lägenheten. Vidare har föreningen varit tydlig i utformningen av tillsägelserna och skickat dessa rekommenderade.

– Bostadsrättslagen är en skyddslagstiftning för den enskilde och det ska mycket till att en medlem förlorar nyttjanderätten och måste flytta. Men i det här fallet har föreningen verkligen agerat ”by the book” varför den även vann i hovrätten.

Medlemmen, som under perioder inte bott i bostaden, hävdar att flera av meddelandena om tillträde inte nått fram och att det inte var tydligt vad denne skulle göra för att ha ansetts rätta sig. Dessutom ska medlemmen ha bokat en ny tid för OVK direkt med ventilationskontrollanten.

Men innan den hann genomföras delgavs uppsägningen.

– En medlem som är skriven på en adress måste ha koll på meddelanden som skickas till adressen. Föreningen ska inte behöva leta efter en medlem på andra adresser än folkbokföringsadressen. I det här fallet var det högst angeläget att man kom in i den berörda lägenheten för att få en godkänd OVK. Därför kunde det inte heller anses vara av ”ringa betydelse” att föreningen inte släpptes in, förtydligar Rikard Wahlstrand.

Bostadsrättshavaren får alltså flytta från sin bostad och dömdes också att betala föreningens kostnader i både tingsrätten och hovrätten.

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Obligatorisk ventilationskontroll - OVK

    Det är viktigt att ventilationssystemet i bostadshus fungerar som det är tänkt. Brister kan medföra problem med bland annat fukt, mögel och ökad radonhalt, men även luktspridning i och mellan lägenheter. OVK måste utföras regelbundet.

  • Tillträde till lägenhet

    Enligt bostadsrättslagen har en bostadsrättsförening rätt att i vissa fall få tillträde till medlemmarnas lägenheter. De flesta föreningar har också en liknande bestämmelse i sina stadgar.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet