Varför är det så kallt i min lägenhet?

Nu är vintern här och bostadsrättsföreningen har nog slagit på värmen i huset för ett bra tag sedan. Men hur kommer det sig att Svenssons på bottenplan klagar över att det är så varmt – när jag uppe på plan 5 fryser och har det kallt?

Inomhusvärmen kommer oftast till oss via fjärrvärme och leds därefter vidare ut till våra element. Men hur kan det då komma sig att inomhustemperaturen varierar mellan olika lägenheter?

Fenomenet är inte ovanligt, säger Niklas Renfro, energi- & klimatrådgivare på miljöförvaltningen i Malmö stad:

– Det kan till exempel bero på undermåliga flöden i radiatorerna eller termostater som fastnat. Det går att lösa.

Men variationer av inomhustemperaturen är också vanliga när sommaren slår över mot höst eftersom utomhustemperaturen pendlar kraftigt. Det gör att cirkulationspumpen som är kopplad till radiatorkretsen slår av och på i tid och otid.

Kan den som vädrar mycket i sin lägenhet göra så att det blir kallare hos grannen?

– Påverkan från vädring är försumbar. Men vid häftig vädring får radiatorerna kämpa för att bibehålla inomhustemperaturen. Rekommendationen är att vädra med korsdrag i cirka fem minuter alternativt ställa ner termostaterna till önskad nivå ifall man uppskattar en lägre inomhustemperatur i sin lägenhet.

Så kommer värmen till dig!

  • Varmt vatten levereras till din fjärrvärmecentral genom rör i marken.
  • I fjärrvärmecentralen överförs värmen via två värmeväxlare. I den ena värms vattnet som ska gå ut till radiatorkretsen och i den andra värms vattnet till kranar och duschar.
  • Fjärrvärmecentralen reglerar automatiskt värmen till elementen utifrån utomhustemperaturen. Till varje element finns oftast en termostat installerad som antingen ökar eller begränsar flödet av varmvatten för att behålla önskad inomhustemperatur. En dåligt fungerande termostat kan leda till att rummet blir alltför varmt eller för kallt.

3 orsaker till kalla rum

För lite varmvatten i elementen. En fackman kan genomföra en injustering av radiatorkretsen genom att se till så att ventilerna som reglerar flödena av varmvattnet i radiatorkretsen och elementen överensstämmer med värmebehovet. Om ingen injustering skett på 10–15 år så är det troligen dags.

Termostater som fastnat i ett läge. Det händer att piggen som sitter i ventilhuset bakom termostaten fastnat i ett läge. Rummen upplevs då svalare än andra eftersom ventilen är låst i ett begränsat läge som förhindrar rätt mängd varmvatten att cirkulera i elementet. Det är bra att motionera termostaten 2–3 gånger om året genom att skruva in och ut handratten till botten i båda riktningar några gånger för att förebygga att piggen fastnar.

Begränsad värmespridning. Tjocka gardiner, tunga möbler eller elementskydd framför radiatorer kan vara en anledning till att det blir kallt inomhus, eftersom termostaten stänger flödet av varmvatten när närområdet uppnått rätt inomhustempereratur.

Av: Petra Olander

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Energieffektivisering

    Oavsett ålder på föreningens byggnader finns det nästan alltid en förbättringspotential vad gäller att minska energianvändningen. Men förutsättningarna är väldigt olika från en bostadsrättsförening till en annan.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet