Hantera nycklar varsamt

Givetvis är det bekvämt att ha en huvudnyckel i föreningen då åtgärder som exempelvis ventilationskontroller gör att föreningen behöver komma in i alla lägenheter. Men det som är bekvämt är inte alltid säkert. Och en medlem måste alltid ge sitt tillstånd i förväg.

Misstankar om att föreningen släppt in obehöriga i medlemmars bostäder när de inte varit hemma är en anledning till varför en bostadsrättsförening inte ska ha huvudnyckel till lägenheterna. Visst är det praktiskt att medlemmarna inte behöver vara hemma när den obligatoriska ventilationskontrollen äger rum, men det är inte lika roligt när en medlem meddelar att det har försvunnit saker från bostaden.

Än mindre roligt är det när ekonomiska krav ställs på föreningen, eftersom det var en styrelseledamot som släppte in besiktningspersonen.

Nu är stölder av den här anledningen lyckligtvis ovanliga men ändå en faktor som styrelsen bör ta i beaktande när den beslutar sig för att ha kvar eller avskaffa huvudnyckeln. Om beslutet faller på det senare får medlemmarna helt enkelt själva hålla lägenheten tillgänglig när det behövs.

Om en förening behöver komma in i en lägenhet för att utföra sådant arbete som är föreningens ansvar måste medlemmen tillåta det. Det framgår av bostadsrättslagen. Enklast meddelar föreningen, i god tid, dag och klockslag när en hantverkare behöver komma in och sedan får medlemmen antingen själv vara hemma eller överlämna lägenhetsnyckeln till en granne eller en styrelseledamot som öppnar. En del dörrar har nyckeltub och då kan bostadsrättshavaren hänga sin nyckel där, men det kan då uppstå problem med hemförsäkringen.

Vid ett större renoveringsarbete, till exempel ett stambyte, går det att installera ett särskilt nyckelsystem som medlemmen öppnar under de dagar och tidpunkter som hantverkaren måste komma in.

Men säg att det uppstår en akut situation i en lägenhet, är det då inte bra om föreningen ändå har en huvudnyckel? Faktum är att räddningstjänst kan ta sig in i en lägenhet utan nyckel och även här är det i så fall bättre att en granne har nyckel, snarare än att styrelsen tar på sig det ansvaret.

I en del bostadsrättsföreningar ansvarar föreningen, enligt deras stadgar, för både huvudnyckel, lägenhetsnycklar och låscylindrar. Rekommendationen är att medlemmarna tar ansvar för nycklar och cylindrar, även om ansvaret för själva dörren ligger på föreningen. Då blir det inte föreningens sak att tillhandahålla nycklar eller bli inblandad i den hanteringen vid lägenhetsöverlåtelser.

Tänk på att:

  • Hemförsäkringen täcker normalt inte om saker försvinner när en person kommit in i bostaden med nyckel eller om den boende själv släppt in tjuven.
  • Förvara dyra saker på ett säkert sätt även inom hemmets väggar.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet