Extremväder kan öka antalet vattenskador

Med ett förändrat klimat spås extremväder med bland annat häftiga regn bli allt vanligare. Men vem tar ansvar och betalar för skadorna när vatten utifrån skadar ett hus? Svaret är som så ofta: det beror på.

Om fukt- eller mögelskador uppstår på grund av att vatten läckt in utifrån vid nederbörd är det i normalfallet inte något som ersätts av försäkringsbolag. Stora mängder snö på taket som smält snabbt när solen legat på eller rejäla regn är ett par exempel där lägenhetsinnehavare och förening får betala de skador som kan uppstå.

– Nej, när vatten kommer in på detta sätt i till exempel en vindsvåning är det inte en försäkringsskada. Föreningen har ansvar för att taket är tätt och om det uppstår skador på ytskikt i en lägenhet får bostadsrättshavaren stå för målning eller tapetsering, säger Åke Arén, försäkringsrådgivare på Söderberg & Partner.

Normalt täcker varken den boendes eller föreningens försäkring vid bristande underhåll, brister i takkonstruktionen, tilltäppta stuprör eller snö som får ligga kvar i stället för att skottas bort. Det vill säga om inte medlemmen kan bevisa att föreningen varit vållande, alltså i juridisk mening orsakat skadorna.

Men om vattenskador uppstår på grund av extrem nederbörd finns möjligheter att få ersättning. Villkoret är att det ska ha regnat minst 50 millimeter på ett dygn. Vid korta skyfall är en tumregel att det ska ha regnat 1 millimeter på en minut.

– Ansvarsfördelningen är densamma. Skador på tak och konstruktion går då på föreningens fastighetsförsäkring, medan ytskikt i lägenhet täcks av medlemmens bostadsrättstillägg som är väldigt bra att ha, säger Åke Arén.

Ibland uppstår fuktskador i källare och bottenvåning för att regnvatten inte runnit undan som det ska i det kommunala avloppsnätet. Åke Aréns tips är att om möjligt kommunicera med kommunen om tilltäppta brunnar innan något händer.

– Självklart går det att stämma en kommun som inte uppfyllt sina skyldigheter. Men det är ett tungt arbete. Kommunen har stora resurser och det är föreningen som måste kunna bevisa att kommunen brustit i sitt underhåll.

Faktaruta

Av: Thomas Östberg

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Vattenskador

    De i särklass vanligaste och dyraste skadorna i fastigheter är vattenskador. De orsakar enorma kostnader, cirka 100 miljoner kronor i veckan, i Sverige.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet