Hjälp! Vi har översvämning

Först en extremt torr sommar. Sedan ett extremt regn. Uppsala översvämmades av ett skyfall i slutet av juli. Under några timmar regnade det på vissa ställen närmare 100 millimeter. I bostadsrättsföreningen Tryckaren på Kapellgärdet forsade vattnet in i källarförråd och garage. ”Vi fick fullständig panik”, säger föreningens ordförande Carl-Johan Algotsson.

Bild översvämning i garaget i Brf Tryckaren.
Några veckor efter skyfallet i juli blev det åter igen översvämning i garaget i Brf Tryckaren. Det kraftiga regnet gjorde att vatten forsade in genom en inspektionslucka till en dagvattenledning. Foto: Brf Tryckaren

Söndagen den 28 juli vräkte regnet ner över Uppsala. Centralpassagen vid Resecentrum översvämmades och fick stängas av liksom kulvertsystem och gångtunnlar vid Akademiska sjukhuset. Räddningstjänsten beskrev läget som ”kaotiskt” och hade samtidigt fullt upp med åskrelaterade bränder runt om i länet.

I bostadsrättsföreningen Tryckaren med 170 lägenheter blev situationen dramatisk. Hemifrån sitt fönster såg ordföranden Carl-Johan Algotsson hur regnvattnet rann över trottoarkanten på gatan in mot fastigheten.

– Jag tänkte att det är bäst vi kollar upp det här, berättar han och gick ut med styrelsekollegan Tommy Sandström.

Något satte stopp i en avloppsbrunn på gatan och Carl-Johan Algotsson rensade undan så att vattnet kunde rinna ned bättre. Men det räckte inte mot vattenmassorna.

Samtidigt var Karin Ersson, vice ordförande i föreningen, på väg hem från semester med familjen och skulle köra ned i föreningens källargarage.

– Jag fick onda aningar när jag såg hur mycket vatten det var i garaget. När jag öppnade dörren vid vår parkeringsplats förstod jag att det var avloppsvatten, så vi körde upp igen, säger Karin Ersson.

Skyfallet hade fått avloppsvattnet att tränga upp i fastigheten och blandas med regnvattnet. När Carl-Johan och Tommy på sin rundtur i fastigheten öppnade ett städutrymme med en golvbrunn i forsade det ut vatten. Fuktmärken på dörren visar att vattnet stått en halvmeter högt. Styrelsemedlemmarna insåg att vattnet rann in på fler ställen – i källarförråd, i trapphusens elskåp, i fastighetens undercentral och i hisschakten.

– Vi fick fullständig panik när vi insåg vidden och att vattnet rann in i utrymmen med el, berättar Carl-Johan Algotsson.

Berörda hissar stängdes av direkt och föreningen gick snabbt ut med ett larmmeddelande till medlemmarna: ”Viktigt! Översvämning och strömavbrott!”

För att lösa situationen blev det ett intensivt ringande. Styrelsemedlemmarna ringde SOS Alarm och Uppsala Vatten men hamnade bara i en lång telefonkö.

– Vi fick tag i Vattenfall som kopplade till serviceföretaget Bravida. Efter att jag skickat en bild från undercentralen gjorde en servicetekniker en bedömning per telefon och skickade personal för att pumpa bort vattnet, berättar Karin Ersson.

Vi fick fullständig panik när vi insåg vidden och att vattnet rann in i utrymmen med el.

Ytterligare en pumpbil anlände på kvällen för att tömma vattnet i hisschakten som nu såg ut som bassänger.

Redan dagen efter skickade styrelsen ut ett meddelande till alla berörda medlemmar om att tömma sina förråd och rensa golvytorna – något som också lyckades trots semestertiderna. Sammanlagt blev 88 förråd vattenskadade, varav ett 20-tal av avloppsvatten.

Styrelsen hyrde in byggfläktar för att torka upp ytorna och containrar där medlemmarna skulle kunna slänga allt som var vattenskadat; barnkläder, leksaker, sportutrustning, LP-skivor, elektronik och mycket annat.

Sammanlagt blev det sju fulla containrar. Även material som föreningen sparat sedan byggnationen 2008-2011 slängdes, som extragolv, innerdörrar, duschväggar och målarfärg.

– Vi var uppe och jobbade nästan dygnet runt ett par dygn, konstaterar Carl-Johan Algotsson.

Ulla Bergström-Johansson är en av de boende som fick vatten i sitt förråd.

– Jag var på vårt lantställe med min make när meddelandet från föreningen kom, så det var bara att åka hem. Vi hade tur eftersom vi förvarade det mesta i lagerhyllor en bit upp från golvet. Men ett par fotopärmar från när barnen var små stod på golvet och blev förstörda, säger Ulla Bergström-Johansson.

Hon är mycket nöjd över hur styrelsen agerade.

– Informationen var tydlig och det var jättebra att de ställde upp containrar snabbt.

Men för föreningen tog det inte slut på eländet där.

När ytterligare ett kraftigt regnoväder drog in över Uppsala den 17 augusti blev det åter igen översvämning i föreningen och även i en intilliggande förening. Det kraftiga regnet skapade ett högt vattentryck i dagvattenledningarna som går via garaget.

Vatten sprutade in i garaget från en inspektionslucka.

– Den här gången fick vi snabbt kontakt med både SOS Alarm och Uppsala vattenjour. De skickade ut räddningstjänsten som kom och pumpade ut vatten i en timme, berättar Karin Ersson.

– Uppsala Vatten säger att det inte var stopp i deras system, men när vi öppnade ett brunnslock på gatan vällde det upp vatten, säger Carl-Johan Algotsson.

Lyckligtvis klarade sig förråden från översvämning denna gång. Troligen mycket på grund av föreningens förebyggande arbete efter den första översvämningen. Bland annat hade så kallade saneringsormar – som absorberar och stoppar vätska – köpts in och lagts ut vid dörrar och svaga punkter.

Kontakten med försäkringsbolaget har inte varit något problem, säger Carl-Johan Algotsson. Fastighetsförsäkringen täcker föreningens kostnader medan de boende får använda sin hemförsäkring för eventuell ersättning för det som blivit förstört i förråden. Dock kan det vara svårt att få ersättning för den som förvarat saker direkt på betonggolvet.

– Vad vi förstår kräver många försäkringsbolag att du förvarar sakerna minst 10 centimeter upp från golvet, säger Karin Ersson.

Vad händer nu?

– Vi kommer att rikta krav mot försäkringsbolaget i det ena fallet, och mot Uppsala Vatten i det andra fallet. Nu sammanställer vi de sista fakturorna som är relaterade till händelserna, säger Carl-Johan Algotsson.

Till sist: har de här upplevelserna avskräckt er från styrelsearbete?

– Nej, absolut inte, säger Karin Ersson och får medhåll av Carl-Johan Algotsson:

– Det här arbetet stärker tron på att en styrelse kan göra vad som helst om teamet är starkt tillsammans och jobbar åt samma håll.

Brf Tryckarens styrelsetips för att hantera akuta händelser:

  • Ha rutiner och kontaktuppgifter till myndigheter och företag som ska kontaktas för hjälp.
  • Informera medlemmarna fortlöpande om händelserna.
  • Upprätta ett stabsläge i styrelsen.
  • Fördela uppgifterna och ansvaret.
  • Dokumentera allt som utförs, när, hur och av vem.

Fakta om brf tryckaren

Brf Tryckaren i Uppsala består av 170 lägenheter i fyra hus uppförda i etapper mellan 2008-2011. I källarplanet finns 135 bilplatser och förråd. Föreningen består av tre tidigare föreningar och en samfällighet som fusionerades 2016.

Läs mer om vems ansvaret är vid utifrån kommande vatten.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet