Vägen till drömköket - planera och prata med styrelsen

Kökstrenden håller i sig. Svenskarna lägger fortsatt mycket pengar på hemmets naturliga samlingsplats. Men för att få till drömköket gäller det att planera. Bostadsrätternas expert Per Lilliehorn tipsar om vad du måste tänka på.

Bild köksrenovering
Om renoveringen kräver omfattande åtgärder, som ändring av installation av vatten och avlopp, krävs tillstånd av styrelsen och anmälan till kommunens byggnadsnämnd. Foto: Kristian Strand

En bra regel vid renovering är att alltid ha en dialog med bostadsrättsföreningens styrelse. Att bara byta köksskåp kräver oftast inga tillstånd, men så fort det görs ändringar som berör vatten, avlopp, värme och ventilation måste man alltid kolla med föreningens styrelse. Vissa åtgärder ska också anmälas till kommunens byggnadsnämnd.

Detsamma gäller förstås ingrepp i bärande konstruktioner, om köket ska flyttas till ett annat rum i lägenheten eller om någon annan väsentlig förändring ska göras. Att inhämta styrelsens godkännande kan låta logiskt, men är inte självklart för alla.

– En del medlemmar tror att de äger sin lägenhet, men i själva verket äger de rätten att bo i den. Det är föreningen som ansvarar för husets gemensamma delar, själva byggnaden och installationerna och har kunskap om detta. En klok medlem kollar därför alltid med styrelsen före en renovering, säger Per Lilliehorn.

Stora ändringar såsom installationer av vatten, avlopp, ventilation och värme ska dessutom, precis som omfattande ändringar av planlösningen, anmälas till kommunens byggnadsnämnd. Man får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan man har gjort en anmälan och fått ett startbesked från byggnadsnämnden.

Men innan någon begär tillstånd är det förstås bra att veta hur renoveringen ska ske och hur det nya köket ska se ut. En bra utgångspunkt är grundfrågan: Hur vill jag/vi använda köket? Följdfrågor blir då: Kommer det att lagas mycket mat? Av flera personer samtidigt? Bakas? Ska vi ha matplatsen i köket? För hur många? Hur får vi ett bra arbetsflöde? Och så vidare.

Noggranna förberedelser i god tid ökar chansen till ett lyckat resultat.

Listan med krav och önskemål blir en bra bas för nästa steg som är att mäta upp rummet noga och rita in allt som ska få plats.

– Noggranna förberedelser i god tid ökar chansen till ett lyckat resultat. Jag tycker dessutom att planeringen är en rolig del av arbetet, säger Per Lilliehorn.

Att anlita en arkitekt kan vara bra om projektet är avancerat, påkostat och omfattande. En budget är också något som bör göras i ett tidigt skede. Ambitionsnivån avgörs ju av de ekonomiska ramarna. För en mindre kostsam renovering kan köksinredare på byggmarknader vara ett alternativ till arkitekt. Per Lilliehorns tips är att prata med flera inredare för att få lite olika tips och råd. En del företag erbjuder också ritprogram där det går att se i bilder ungefär hur köket blir.

Den som inte tänkt göra jobbet själv gör klokt i att begära in offerter från flera företag för att jämföra. Ett val blir då att antingen anlita flera firmor i så kallad delad entreprenad eller ett företag som ansvarar för en totalentreprenad och sköter kontakter med alla leverantörer.

– Det är du som är byggherre och om du väljer att göra en delad entreprenad är det du som ansvarar för samordningen och arbetsmiljön, säger Per Lilliehorn.

Tankar på fuktskydd bör också finnas med i planeringen. Allt fler vattenanslutna apparater har gjort att fuktskadorna i kök ökat. Kyl, frys och diskmaskin ska ha underliggande läckageskydd enligt gällande normer. Men läckageskydd kan behövas även på andra ställen, till exempel under diskbänken.

– Det pågår en diskussion om huruvida köket ska betraktas som ett våtrum. Köken håller på att ta över badrummens roll som en vanlig orsak till vattenskador. Kylskåp med inbyggda ismaskiner är till exempel ett ställe där det kan uppstå läckage, säger Per Lilliehorn.

Ansvar

Om en hantverkare som du anlitar skadar exempelvis hissen i huset du bor i, är det i första hand hantverkaren själv som är ansvarig och ska återställa skadan. Klarar hen inte det, ska hens ansvarsförsäkring träda in. Har hantverkaren inte en sådan, vilket hen ska ha, blir du som har anlitat hantverkaren ansvarig för skadorna. Du kan då använda dig av din hemförsäkrings ansvarsskydd.

3-5 År

– Folk är beredda att lägga mycket pengar på sitt kök och man byter kök allt oftare. Det är inte ovanligt att vi river ut kök som är 3-5 år gamla, säger Jocke Stenberg, inredningssnickare och arbetsledare på Amhult Bygg i Göteborg. Att lägga ut allt jobb, inklusive rivning, bortforsling, vvs, el, kakling etcetera, på hantverkare kan kosta 70 000 kronor exklusive material. Finns det asbest i fogarna, vilket var vanligt på 1960- och 70-talen, tillkommer en saneringskostnad.

10 Renoveringstips

1. Tala alltid med styrelsen innan en renovering. Ta reda på hur ansvarsfördelningen ser ut. I regel ansvarar bostadsrättshavaren för inredning som tätskikt, ytskikt och skåpsinredning.
2. Gör anmälan till kommunen när så krävs.
3. Planera i god tid.
4. Gör en budget. Rotavdraget är maximalt 50 000 kronor per person och gäller för arbetskostnaden.
5. Tänk igenom kökets arbetsförhållanden och belysning.
6. Förvaring – räkna på vad ni behöver.
7. Snåla inte med eluttag.
8. Ta in offerter från flera firmor – och kolla upp deras ansvarsförsäkring och referenser.
9. Fundera på fuktskydd – det används snart lika mycket vatten i köket som i badrummet.
10. Anlita professionella hantverkare – kolla upp att de har rätt kompetens.

Läs också om Elin Pilhem och Nikolai Weibull som fick sitt drömkök - till slut. "Det blev faktiskt bättre än vi tänkt"

Av: Thomas Östberg

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Ombyggnation i lägenhet

    En bostadsrättshavare har ganska stor rätt att göra förändringar i sin lägenhet eftersom medlemmen har underhållsskyldigheten för lägenhetens inre. Vissa åtgärder i lägenheten kräver styrelsens tillstånd och från den 1 januari 2023 har reglerna i viss mån ändrats.

Relaterade kurser

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet året ut (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet