Så kan miljötänket spara tusenlappar

Bild på ordförande Fredric Tegebro
29 jan 2019 | Javisst kan hållbarhet och god boendeekonomi gå hand i hand! Det rådet får Fredric Tegebro, ordförande i Brf Skrattmåsen när Bostadsrätternas expert går husesyn för att ge tips på lösningar som gynnar både miljön och plånboken.

På en höjd i Aspudden i södra Stockholm ligger en klunga med flerfamiljshus från slutet av 1940-talet. För ett par år sedan ombildades de till ett par mindre bostadsrättsföreningar. Bostadsrätternas Per Lilliehorn går husesyn i Brf Skrattmåsen som består av 14 lägenheter.

– Det här är ett tidstypiskt hus med putsad fasad. Precis som för de flesta bostadsrättsföreningar är uppvärmningen den största driftskostnaden. Därför är det viktigt att se över olika åtgärder som kan minska uppvärmningskostnaderna – allt från att minska värmeförlusterna via fönster, entrédörrar och ventilation till att i sista hand byta uppvärmningssystem, säger Per Lilliehorn.

Många föreningar har dessutom för hög inomhustemperatur, eftersom systemet inte trimmats in ordentligt. Tycker någon granne att det är för kallt kanske den som är driftsansvarig ökar värmen i hela huset, i stället för att justera värmefördelningen mellan lägenheterna.

– Två graders övertemperatur är inte ovanligt och det innebär en ökad värmekostnad på 10 procent, säger Per Lilliehorn som råder föreningen att ha koll på statistiken som visar husets energianvändning. Styrelsen kan kolla med föreningens energileverantör.

Fredric Tegebro, ordförande i Brf Skrattmåsen, berättar att föreningen har haft höga uppvärmningskostnader. Föreningen betalade tidigare för fjärrvärme som kom via ett gammalt kulvertsystem från undercentralen i en grannförening. Men det var mycket läckage i systemet.

– Det är många avvägningar som ska göras för att skapa en bra boendeekonomi. Att se över våra värmekostnader var prioriterat. Därför investerade vi förra året i en bergvärmeanläggning som ger oss en helt annan möjlighet att själva trimma in och styra uppvärmningen, säger Fredric Tegebro.

Föreningen bekostade både bergvärmeanläggning och en helt ny tvättstuga med pengar som föreningen fick in genom att omvandla ett tidigare uthyrt utrymme till två bostadsrätter.

– Även om vi inte haft bergvärmesystemet i drift så länge räknar vi med att investeringen ska vara återbetald på sju till tio år. Den ger en besparing på mellan 85 000 och 120 000 kronor per år i samlade kostnader, säger Fredric Tegebro.

För att ytterligare optimera energiförbrukningen finns en rad möjliga åtgärder, tipsar Per Lilliehorn. En titt på den oisolerade vinden visar att en gammal lågvarvig fläkt sköter frånluftsventilationen.

– Upp emot trettio procent av värmeförlusterna i ett sådant här hus sker via ventilationen. Den här fläkten går att reglera elektroniskt. Ett alternativ kan vara att bygga en värmeåtervinningsanläggning som tar hand om värmen i frånluften, säger Per Lilliehorn.

Det kan handla om enkla saker som att tvätta med full tvättmaskin och att duscha i stället för att bada.

Värmeförlusterna kan också minskas med tilläggsisolering av golvbjälklaget, alternativt taket. Det sistnämnda kan vara ett alternativ för Brf Skrattmåsen som har haft tankar på att bygga om råvinden till boyta.

– I underhållsplanen ligger också en renovering av balkongpartierna och en översyn av trapphuset inklusive armaturerna där, säger Fredric Tegebro.

Ett besök i källarplanet visar att Brf Skrattmåsen bytt ut mycket av belysningen mot LED – ett byte som generellt ger en energibesparing på 80 procent men underlättar också skötseln eftersom lamporna inte behöver bytas så ofta. Dessutom är belysningen närvarostyrd, vilket ytterligare minskar elförbrukningen.

I den nyrenoverade tvättstugan finns moderna och energisnåla maskiner. Det ser bra ut, tycker Per Lilliehorn.

– Torkningen kräver mest energi i tvättstugan. Torktumlare med värmepumpsteknik kommer mer och mer – de tar hand om värmen som annars åker ut med ventilationen, säger han.

Men allt handlar inte bara om teknik. Lika viktigt för miljönyttan är tillsyn och skötsel av värmesystemet och hur de boende agerar.

– Det kan handla om så enkla saker som att tvätta med full tvättmaskin och att duscha i stället för att bada. Eller att helt enkelt vara uppmärksam på när det är för varmt eller kallt i lägenheten, säger Per Lilliehorn.

Nils Sundström

 

Tre snabba steg för att energioptimera huset

  • Optimera befintliga system innan investering i nya system.
  • Minimera värmebehovet, sänk rumstemperaturen och kontrollera effektbehovet.
  • Täta fönster och dörrar, justera ventilation och fläktar.

Tre tips för att få huset mer energieffektivt

  • Säkerställ driften med energistatistik. Anlita energikonsult vid behov.
  • Bedöm kostnad och lönsamhet på åtgärder viktad mot miljövinsten.
  • Lägg in åtgärderna i underhållsplanen, skapa en prioritetsordning och samordna om möjligt åtgärderna.

FAKTA

Boende och byggande står för 35 procent av Sveriges energianvändning. Möjligheterna att effektivisera är stora och skapar förutom minskade kostnader även bättre inomhusklimat och mindre miljöpåverkan.

Källa: Energimyndigheten

Skriv en kommentar

Mer som detta