Läs på ordentligt om den befintliga bostadsrätten

12 okt 2021 | Den charmiga sekelskiftestvåan känns perfekt. Avgiften är låg och läget rätt. Men är stammarna bytta och badrummet rätt renoverat? Läs på före och undvik besvikelser och ekonomiska smällar. Här är tipsen inför köpet av en befintlig bostadsrätt.

HA KOLL PÅ EKONOMIN

Läs årsredovisningen för att ta reda på saker som hur högt belånad föreningen är, vilka renoveringar som har gjorts och vilka som är de närmast kommande åtgärderna. Finns pengar avsatta för framtida underhållsåtgärder? Låga avgifter i all ära, men det kan också betyda att underhållet är eftersatt, som stambyten, renovering av taket eller tvättstugan.

I årsredovisningen finns även information om föreningens kostnader och avskrivningar och om den amorterat på lånen. Titta även i revisionsberättelsen så att inga konstigheter pågår i föreningen. Använder sig föreningen av en lekmannarevisor, det vill säga en medlem som genomför revisionen, eller är det en auktoriserad revisor som gjort det? Beviljades styrelsen ansvarsfrihet under förra stämman? Och om styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet – vad var i så fall orsaken?

Titta på energiförbrukningen och undersök också vilka energieffektiviseringar som är gjorda. Äger föreningen marken eller är det en tomträtt? Och hur lång tid är kvar på avgäldsperioden? Avgiften för tomträtt höjs ofta kraftigt när avtalet löper ut och det kan betyda stora extra kostnader.

Alla föreningar har inte tecknat bostadsrättstillägget i sin fastighetsförsäkring och det kostar därmed mer för dig. Saknas det så teckna en själv i din hemförsäkring.

UNDERSÖK DET JURIDISKA

Läs igenom stadgarna så att det inte finns konstiga röstningsregler, där den som bildat föreningen har en majoritet av rösterna på stämman. Titta även på hur styrelsen utses så att det inte sitter personer där som inte går att rösta bort. I en sådan förening är du som bostadsrättshavare helt låst. Ser du några andra konstiga saker i stadgarna som gör dig fundersam över varför de finns?

Dubbelkolla att det är rätt person som säljer bostadsrätten. Undersök om säljaren har använt lägenheten som säkerhet för lån. Det ska framgå av lägenhetsförteckningen. Begär att säljaren eller mäklaren innan överlåtelseavtalet undertecknas visar ett utdrag ur förteckningen samt att det skrivs in i avtalet att lägenheten på tillträdesdagen ska vara fri från belastningar.

Har make/maka/sambo lämnat sitt godkännande till försäljningen? I dag är det vanliga att makarna/samborna äger bostadsrätten gemensamt, men om det bara är den ena som är bostadsrättshavare och det är gemensam bostad krävs den andras samtycke till försäljning. Det är ovanligt men kan bli juridiskt stökigt om samtycke inte finns. Likaså är det viktigt att se till att det finns en registrerad dödsbouppteckning om du köper av ett dödsbo.

Kolla upp föreningens inställning till ombyggnation innan köpet om du planerar att renovera och riva väggar. Så att du vet om det går att få tillstånd. Titta i stadgarna vem som har underhållsansvar för exempelvis mellanväggar, fönster och ytterdörrar.

NÅGRA EXTRA TIPS

  • Gör en ordentlig besiktning av lägenheten. Som köpare har du undersökningsplikt, medan säljaren ansvarar för dolda fel.
  • Gå på många visningar för att bilda dig en uppfattning om prisbild och andra förutsättningar.
  • Dras inte med i budgivningen. Tänk igenom vad du är beredd att betala och håll huvudet kallt.

Checklista för befintlig bostadsrätt:

KONTROLLERA DET HÄR INNAN DU SKRIVER PÅ KONTRAKTET

1. Radon, ventilation och energiförbrukning. Kontrollera om radonmätningar har gjorts (gränsvärdet är 200 Bq/m3), att den obligatoriska ventilationskontrollen är godkänd och ta del av resultatet från energideklarationen.

2. Bygglov. Om lägenheten har byggts senare än huset – kanske på vinden, i källaren eller i en tidigare lokal – kan det finnas anledning att undersöka om bygglov finns.

3. Badrummets skick. Fråga säljaren om behöriga hantverkare har renoverat badrummet och om kvalitetsdokument finns. Finns det avvikelser noterade i dem? Överväg vid behov att anlita en särskild besiktningsman. Om badrummet är äldre kan bedömningen också handla om förutsättningarna att renovera helt enligt branschreglerna. Men numera går försäljningarna snabbt och det är inte säkert att du hinner göra en besiktning.

4. Tillstånd för ändringar. Om lägenheten är ombyggd kan det finnas skäl att fråga säljaren och föreningen om tillstånd finns. Det är inte helt ovanligt att otillåtna ändringar upptäcks i samband med försäljning.

5. Buller och lyhördhet. Äldre hus har ofta sämre bullerskydd. Försök gör en bedömning av huruvida det är lyhört i huset, hur mycket trafiken utanför hörs och om det finns verksamhet i närheten som kan låta mycket.

6. Kommande underhåll. Hur är fastighetens skick i övrigt? Kommer det att behöva ske ett stambyte, fasadrenovering, balkongrenovering eller någonting annat som medför störande byggarbete?

7. Uteplats. Ibland påstås det att tomt, uteplats, takterrass, parkeringsplats, garage, förråd och annat hör till lägenheten. Sådant bör dock kontrolleras med föreningen då det förekommer att någon permanent rätt inte finns.

8. Barnvagnsförråd. Barnvagnar får generellt sett inte förvaras i trapphus. Undersök om det finns särskilda rum för dem och bedöm annars om det är realistiskt att få plats med den i lägenheten.

Frida Henke

Läs fler artiklar på temat Köpa bostad:
Så gör du ett bättre bostadsköp
Undvik snabb affär när du köper
Se upp! Nyproduktion kan bli en dyr affär

 

Skriv en kommentar

Mer som detta