Se upp! Nyproduktion kan bli en dyr affär

Fördelarna med att köpa en nyproducerad bostadsrätt är många. Det är nytt och fräscht, energianvändningen låg och tillgänglighetsanpassningen är något som gynnar alla. Men ser du inte upp kan det också bli en dyr affär. Det finns en hel del som rör ekonomi och juridik som du bör undersöka.

Ha koll på ekonomin

Vid köp av nyproduktion finns ingen årsredovisning utan bara en kostnadskalkyl, en ekonomisk plan, som tas fram av bostadsproducenten via den byggande styrelsen, och intygas av intygsgivare. Det gäller att vara noga med vilken byggare det är när du köper på ritning. Gå gärna in och titta på Trygg Brf, tryggbostadsrattsmarknad.se och se om den aktuella bostadsrättsföreningen är med där. För att få den kvalitetsstämpeln ska ett antal förutsättningar vara uppfyllda, för att skapa trygghet för dig som konsument.

Kostnadskalkylen är en beräkning av avgifterna för drift och underhåll, insatserna och månadsavgiften de första åren, men tänk på att det bara är en prognos för intäkter och kostnader. Kika igenom den och titta till exempel på vad de har räknat på för ränta. Titta också på fördelningen mellan lån och insatser. Föreningar med en mindre andel lån har oftast en mer stabil ekonomi vilket innebär en lägre risk.

En ny förening kan ha en skuldsättning på mellan 10 000 och 15 000 kronor per kvadratmeter, över det börjar det bli för högt.

Efter att kostnadskalkylen har intygats kan förhandsavtal skrivas och förskottet på lägenheten betalas. Detta förskott brukar vara på cirka 100 000 kronor, men kan vara upp till hela insatsen. Dessa pengar kan du inte få tillbaka med mindre än att du har rätt att säga upp förhandsavtalet enligt bestämmelserna i bostadsrättslagen.

Undersök det juridiska

När förhandsavtalet är påskrivet går det inte att ångra sig, även om inflyttningen ligger långt fram i tiden. Tänk på att mycket kan hända innan huset är inflyttningsklart. Både med bygget, samhällsekonomin och med privatlivet.

Bostadsrättsföreningen bildas av bostadsproducenten. Företaget tillsätter den första så kallade byggande styrelsen. Ibland med eget folk men det kan variera. Om projektet har kvalitetsstämpeln Trygg Brf finns regler om hur många ledamöter som får ha en koppling till bostadsproducenten. Kolla stadgarna så det inte finns konstiga röstningsregler och undersök hur styrelsen utses. Det finns exempel på när en enda medlem har 76 procent av rösterna på stämman, och då blir det svårt för de andra medlemmarna att utöva de demokratiska rättigheterna på stämman.

Området spelar roll

Är det ett nybyggt område? Glöm inte att kolla hur det är med skolor och kommunikationer. Undersök hos kommunen vilka planer det finns för området, om det ska exploateras mer. Kommer grönområden att försvinna eller utvecklas?

Engagera dig mycket och läs på, gå på många visningar för att bilda dig en uppfattning om marknaden och vilken typ av bostad du är ute efter. Titta dels på lägenheter i det område du vill bo, dels på vad den bostadsproducent du vill köpa av har byggt tidigare. Kolla visningslägenheten om det finns en.

Checklista för nyproducerad bostadsrätt:

Kontrollera det här innan du skriver på kontraktet

1. Särskild överenskommelse gällande tillval. Det händer tyvärr att konsumenten inte tycker att något av tillvalen för exempelvis kök och badrum passar dem och gör då inga speciella tillval. I stället byts inredning och ytskikt ut direkt efter inflyttning. För att undvika ett sådant resursslöseri kan köparen försöka få till en separat överenskommelse för att möjliggöra avsteg från de tillval som producenten tillhandahåller.

2. Förekommer det innerväggar med enkelgips? En bra mellanvägg är uppbyggd med dubbelgips eller med något slags träskiva bakom gipset.

3. Byggnadsmaterial. Bygg- och fastighetssektorn står för 21 procent av växthusgasutsläppen i Sverige. Trä är ett av de bättre materialen eftersom det under växttiden absorberar koldioxid från atmosfären och sedan binder denna i husets stomme. Däremot släpps enorma mängder koldioxid ut vid tillverkning av betong.

4. Avstånd från bostadens fasad till grannhus. Generellt byggs nutida hus mycket tätare och högre än de hus som byggdes för 50 eller 100 år sedan. Det kommer påverka dagsljuset i bostaden och grannarnas insyn blir mer påtaglig.

5. Innerdörrar. Är det en massiv trädörr eller en formpressad dörr i tunn träkomposit fylld med papp? Det gör stor skillnad för hållfasthet och ljudgenomsläpplighet.

6. Gemensamma utrymmen. Finns det gemensam tvättstuga, festlokal och övernattningslägenhet? Har huset något annat trevligt att bjuda på som hobbyrum, takterrass eller gym?

7. Plats för förvaring av cyklar, barnvagnar och rullatorer. Om du är cyklist, småbarnsförälder eller är i behov av rullator eller rullstol kan det vara skönt med ett förråd i direkt anslutning till gatan.

8. Enstegstätade putsfasader. Denna byggnadstekniska lösning är känslig för fukt och mögel och förbjöds därför år 2007. Sedan dess har byggbranschen tagit fram en modifierad variant som innehåller en plastfolie men om denna skulle skadas finns stor risk för fuktskador.

Fotnot: Punkterna är hämtade från checklistan på köpanyproduktion.se.

Läs fler artiklar på temat Köpa bostad:

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet